29.05.2024

Дирекция „Национален парк Рила“ участва в представянето на бинарен урок по математика и биология в Трето ОУ "Димитър Талев" в Благоевград

Дирекция „НП Рила“ участва в представянето на бинарен урок по математика и биология, на тема: Математически методи в опазване на биоразнообразието на Национален парк "Рила". Урокът се проведе под ръководството на г-жа Десислава Павлова - учител по биология и здравно образование и г-жа Ренета Милушева - учител по математика в Трето основно училище "Димитър Талев" - Благоевград.
Младите природолюбители от седми клас показаха завидни знания по темата, както и изразиха своите гледни точки свързани с видовото разнообразие на националния парк, както и начините за неговото опазване като цяло. В края на урока, представителите на четирите ролеви групи анализираха данните и направиха своите изводи.

 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"