25.09.2023

ДНП „Рила“ отбеляза Европейската седмица на мобилността

Дирекция „Национален парк Рила“ отбеляза Европейската седмица на мобилността с инициативи в Паничище, Самоков и на територията на Парка.
На 22 септември 2023 г. в обявения Ден на отворени врати в Посетителските центърове в Паничище и Самоков, общо 41 посетители имаха възможност да научат интерестни факти за защитената територия и за европейската природозащитна инициатива с изнасяне на беседи.
Същият ден, Сдружение „Млад планинар“ – Петрич се включи с образователен поход до връх Мусала, на територията на Национален парк „Рила“. В инициативата участваха ученици природолюбители от 2 до 9 клас и техните ръководители от Петрич.
Дирекция „НП Рила” намира Сдружение Млад планинар“ – гр. Петрич като партньор, с който си сътрудничи, с цел формиране на природозащитно отношение, култура и възпитание на подрастващото поколение и популяризиране на съвременните образователни и възпитателни тенденции, свързани с опазването на околната среда.
Европейската седмица на мобилността се провежда в периода 16-22 септември 2023 г. под мотото „Пестене на енергия“ като цели да обърне внимание на обществеността върху личния ангажимент в грижата за опазването на околната среда.

 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"