02.11.2023

Наближава крайния срок за изпращане на творбите за участие в Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“

Дирекция „Национален парк „Рила“ в партньорство с Националния дворец на децата, РУО – Благоевград, община Благоевград, Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и Югозападно държавно предприятие ДП – Благоевград организират десетото издание на Национален ученическия конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“.
Конкурсът се провежда за петнадесета поредна година – пет години беше с регионален статут и се повеждаше с участието на ученици от І до ХІІ клас от 12-те общини около Национален парк „Рила“. През последните девет учебни години конкурсът „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ се провежда като национален поради големия интерес към темата на децата и техните ръководители и родители от цялата страната.

Остава само седмица до крайния срок за изпращане на творбите - 09.11.2023 г. (четвъртък). Ученическите разработки се изпращат на пощенски адрес: 2700 Благоевград, ул. „Бистрица” №1 /Младежки дом/, п.к. 152, ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

Откриването на изложбата, отчитането на резултатите от конкурсите и награждаването ще се състои на 24.11.2023 г. (петък) в Благоевград.

Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и да се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи. Така ще се засили интересът на младите хора към проблемите на околната среда и опазването й чрез художествените средства и компютърните технологии. Организаторите искат да насочат младите хора към красотата и ценностите на природата, да провокират въображението и креативността им като се формира активно гражданско поведение и стремеж към опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка. Не на последно място ще се популяризира уникалното природно богатство в НП „Рила”.

В конкурса могат да участват всички ученици от І до ХІІ клас от цялата страна, като направленията са: „Рисунка – І-ІV клас, V-VII клас и VIII-XII клас; „Разказ V-VІІ клас; „Стихотворение и/или Есе VIIІ-ХІІ клас; „Фотография I-XII клас; „Мултимедийна презентация – V-VII клас и VIII-XII клас; „Приложен еко-дизайн V-VII клас и VIII-XII клас.
Очакваме ученици от цялата страна да участват по отделните направления и примерни теми.

Подробна информация за конкурса е публикувана на интернет страницата на Национален парк „Рила“ на адрес: www.rilanationalpark.bg, рубрика „Образование за природата/Конкурси и състезания“ , както и на страницата ни във фейсбук.
 

Във всяко направление и възрастова група от конкурса ще бъдат връчени по една първа, втора и трета награда /диплом и предметна награда/ и по две поощрения, осигурени от Дирекция „Национален парк „Рила“ и ЮЗДП-Благоевград.
 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"