09.12.2022

Национален парк „Рила“ в класната стая

Много смях, забавни задачи, посещение в Парка, първи сняг и, най-вече, ползотворни дискусии и работни срещи с учители се проведоха в Дирекцията на НП Рила през изминалата седмица.
В рамките на три двудневни срещи, тридесет начални учители и учители по Информационни технологии и География и икономика, съвместно с екипа от Дирекцията, положиха заедно началото на разработване на образователни продукти за Парка, които да бъдат използвани в класната стая.
Изготвените и популяризирани ресурси вкарват знанията за застрашени видове и местообитания в Парка, за техните проблеми и заплахи през различни учебни предмети в българското училище, като бъде подпомогнат междупредметния подход. На помощ идва новият уебсайт на НП „Рила“, където образованието ще има заслужена челна позиция в основното меню.  

Програмата включваше презентации, дискусии, практични уроци и екскурзия до резерват „Парангалица“. За учителите по ИТ и ГИ имаше представяне на най-нови методи за проследяване на диви животни с телеметрия, като възможност да използват данните от проследяването в проектно-базирано обучение.
Учители от Югозападна България участваха в работните срещи, финансирани от кампания „Младежи за околна среда“ на МОСВ.
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"