18.07.2022

От Шумен до Паничище

С радост посрещнахме преподаватели и възпитаници на ППМГ „Нанчо Попович” - гр. Шумен. Важна спирка от екскурзионното летуване на учениците бе посещението на Посетителски център „Паничище”. Използвахме възможността да запознаем младите природолюбители с уникалното биоразнообразие, водните ресурси и правилата за поведение в защитената територия. Голям интерес предизвикаха и различните тематични експозиции, изложби и интерактивни модули разположени в сградата. На тръгване ръководителите изказаха специални благодарности към нас – служителите на Национален парк „Рила“, а ние от своя страна им дадохме  информационни материали за Парка и ги поканихме да се върнат отново!
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"