30.06.2023

​​​​​​​Р Е Ш Е Н И Е   № 3 по протокол №3 от заседание на Комисия, назначена със заповед № РД-61/02.05.2023 г. на директора на Дирекция „Национален парк Рила“ - Благоевград

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"