14.06.2022

Седемте рилски езера под заплаха

В началото на активния туристически сезон във високата планина Дирекция „Национален парк Рила“ отново е изправена пред предизвикателствата, свързани с управление на циркуса на Седемте рилски езера.
 
Научната конференция по повод 30 години от обявяването на Парка, която се състоя на 3 юни 2022 г. още веднъж потвърди, че езерата са застрашени от постепенно заблатяване и изчезване.
 • Всички научни проучвания в района ясно посочват, че основната заплаха за езерните екосистеми е интензивният туризъм. Повече информация можете да намерите тук, тук и тук;
 • Двата основни фактора, които въздействат негативно са ерозията по туристическите пътеки, водеща до свличане на земни маси в езерата и органичните замърсители от хижата и палатковите лагери в циркуса;
 • Всичко това води както до затлачване на езерата, така и до приток на допълнителни хранителни вещества, създаващи условия за развитие на нетипична растителност, която също допринася за заблатяването; 
 
Заключението и на учени и на хората, работещи в практиката е, че за да спасим езерата и спрем заблатяването трябва да се ограничи действието на двата основни фактора, които го причиняват. Повече можете да научите от дискусията по темата, проведена по-рано този месец – тук;
 
Ако искаме това да се случи, без крайни мерки като ограничаване на достъпа, трябва всички посетители в района да проявят отговорност и да намалят своето въздействие върху екосистемите като:
 • Се движат само по маркираните туристически пътеки;
 • Не навлизат в езерата;
 • Не замърсяват;
 • Не бивакуват извън определените места;
 • Не използват нерегламентирани МПС-та за достъп до циркуса;
 • Подпомагат работата на служителите паркова охрана като подават сигнали за нерегламентирани дейности на тел. номер 0884 111 400;
 
Ето и основните мерки, които Дирекция „Национален парк Рила“ планира да изпълни през 2022 г. с цел ограничаване на негативните въздействия от засиленото човешко присъствие в циркуса на Седемте езера:
 • Предоставяне на повече и по-добра информация за посетителите, така че всеки да разбере проблема и необходимостта от въведените ограниченията;
 • Укрепване на основните туристически пътеки, за да се намали ерозията по тях;
 • По-добър контрол на туристопотока от страна на служителите на Дирекцията, който да осигурява спазването на правилата от страна на посетителите;
 • Прочистване на езерата от растителност и дънни отлаги, за поддържането им в добро екологично състояние;
 • Подобряване на мониторинга на посетителите и на състоянието на екосистемите, за да проследяваме дали реално постигаме резултатите, към които се стремим.
 
Само заедно можем да опазим природното богатство на Рила и да направим, така че и идните поколения също да имат възможността да му се наслаждават!
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"