15.06.2022

Стартира възобновяване изпълнението на рехабилитацията и укрепването на туристическите пътеки в циркуса на Седемте Рилски езера по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ II-ра фаза“

Ребихилитацията и изграждането на съоръжения се извършва по туристическите пътеки от горна лифтова станция - х. Рилски езера – Сухия чал – ез. Бъбрека, ез. Сълзата – ез. Бъбрека – ез. Близнака - Трилистник – ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) – ез. Долно – х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера".
С изпълнението на дейността се цели намаляване на ерзията и ограничаване свличането на земни маси в езерата.
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"