13.06.2023

Студенти от УАСГ опознават управлението на защитените територии


Студенти и преподаватели от Университет по архитектура, строителство и геодезия посетиха централен офис на Дирекция „Национален парк „Рила“ в Благоевград, където се запознаха със защитената територия.
Експерти от парковата дирекция представиха богатото биоразнообразие, природните местообитания и уникалните ландшафти в най-големия наш Национален парк „Рила“. Дискутирани бяха въпроси свързан с планирането и провеждането на комплексен екологичен мониторинг, опазването на видовете и управлението на дейностите в Парка и резерватите в него.
 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"