25.04.2024

До всички заинтересовани страни ползватели на паша в НП "Рила"

Изх. № 94-00-25/22.04.2024 г.
СЪОБЩЕНИЕ
До всички заинтересовани страни!
        Уважаеми дами и господа, уведомяваме ви, че във връзка с постъпили Възражения и Становища от животновъди и земеделски производители, утвърждаването на Годишен План за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2024 г. (Плана) се налага да бъде отложено.
        След утвърждаването на Плана, същият ще бъде публикуван на интернет страницата на Парка. В него ще бъдат  обявени и сроковете за прием на Заявления за паша и ползване на сено.
         
От Ръководството на ДНП „Рила“
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"