22.03.2024

Съобщение за всички ползватели на паша за 2024 г. в НП "Рила"

Съобщение до всички ползватели на паша за 2024 г. в НП "Рила"

До всички заинтересовани страни!

Уважаеми дами и господа,
уведомяваме ви, че може да се запознаете с изготвения Проект на  Годишния план за паша на домашни животни и ползване на сено през 2024 г., който е достъпен на страницата на Национален парк "Рила". Норми и райони за паша за домашни животни и ползване на сено на територията на НП "Рила"

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"