01.02.2024

Съобщение до всички ползватели на паша за 2024 г. в НП "Рила"

До всички заинтересовани страни!
СЪОБЩЕНИЕ
от Дирекция „Национален парк Рила“

 

На 9 февруари (петък) 2024 г. ще се проведе среща между представители на Дирекция „Национален парк Рила“ и ползватели на пасища в Парка, част от процедурата по оповестяването на проекта на Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2024 г.


            Във връзка с оповестяването на Проект на Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2024 г., Дирекция „Национален парк Рила“ организира среща със заинтересованите страни, която ще се проведе на 09.02.2024 г. от 13:00 до 15:00 часа в Посетителски информационен център на Дирекцията, в гр. Благоевград, ул. „Бистрица“ № 12 В (кв. „Вароша“).
         На срещата ще бъдат представени новите законови разпоредби, произтичащи от Становище по Екологична оценка № 5-4/2023 г. относно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.
 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"