12.03.2024

Съобщение от Дирекция „Национален парк Рила“  12.03.2024

СЪОБЩЕНИЕ
от Дирекция „Национален парк Рила“ 
В Дирекция „Национален парк Рила“ на 27.02.2024 г. е получено становище от Обединени български животновъди във връзка с провелата се на 09.02.2024 г. работната среща, на която бяха представени Проект на Годишен план за паша на домашни животни и добив на сено“ и Становище по Екологична оценка №ц 5-4/2023 г., където основен акцент бе Пасторализма. След запознаване и обсъждане на полученото становище, както и относимата законова уредба, касаеща пашата в планински райони, Ви уведомявамe, следното:
Вижте тук
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"