20.06.2024

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НП „РИЛА“ 

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПРИДВИЖВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА НП „РИЛА“ 
Собственици на домашни животни (физически или юридически лица) или упълномощени представители писмено уведомяват по пощата с препоръчано писмо, с куриер или лично в офисите на ДНП “Рила“ (Централен офис или офиса на парковия участък, в който се намира пасището) за заемането или освобождаването на пасището от стадото. Към уведомлението задължително се прилага издадено от ветеринарен лекар валидно ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животните.
 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"