30.03.2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СРЕЩА МЕЖДУ ДНП "РИЛА" И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПАСИЩА В ПАРКА

УВЕДОМЛЕНИЕ

На 7 април (петък) 2023 г. ще се проведе среща между представители на Дирекция „Национален парк Рила“ и ползватели на пасища в Парка, част от процедурата по оповестяването на проекта на Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2023 г.


Във връзка с оповестяването на Проект на Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2023 г., Дирекция „Национален парк Рила“ организира среща със заинтересованите страни, която ще се проведе на 07.04.2023 г. от 14:00 до 16:00 часа в Посетителски информационен център на Дирекцията, в гр. Благоевград, ул. Бистрица № 12 В (кв. Вароша). На срещата ще бъдат обсъждани също влиянието на пашата на домашни животни върху природните местообитания, ценността на поддържаните с паша приоритетни тревни местообитания, смисълът от изпълнение на агроекологични мерки, както и критерии, ред за подбор и допустимост при разпределяне на пасищния ресурс.


От Ръководството на ДНП „Рила“
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"