06.10.2022

Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември

Дирекция „Национален парк „Рила“ в партньорство с Националния дворец на децата, РУО – Благоевград, община Благоевград, Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и Югозападно държавно предприятие ДП – Благоевград организират Национален ученическия конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“.
Конкурсът се провежда за четиринадесета поредна година – пет години беше с регионален статут и се повеждаше с участието на ученици от І до ХІІ клас от 12-те общини около Национален парк „Рила“. През последните осем учебни години конкурсът „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ се проведе като национален поради големия интерес към темата на децата и техните ръководители от цялата страната.
 
Крайният срок за изпращане на творбите е 10.11.2022 г. (четвъртък) на пощенски адрес: 2700 Благоевград, ул. „Бистрица” №1 /Младежки дом/, п.к. 152, ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
 
Откриването на изложбата, отчитането на резултатите от конкурсите и награждаването ще се състои на 25.11.2022 г. (петък) в Благоевград.
 
Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и да се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи. Така ще се засили интересът на младите хора към проблемите на околната среда и опазването й чрез художествените средства и компютърните технологии. Организаторите искат да насочат младите хора към красотата и ценностите на природата, да провокират въображението и креативността им като се формира активно гражданско поведение и стремеж към опазване на природата, биоразнообразието на територията на парка. Не на последно място ще се популяризира уникалното природно богатство в НП „Рила”.
 
В конкурса могат да участват всички ученици от І до ХІІ клас от цялата страна, като направленията са: рисунка - І-ІV клас, V–VII клас и VIII-XII клас; разказ – V-VІІ клас; стихотворение и/или есе – VIIІ-ХІІ клас; фотография – I–XII клас; мултимедийна презентация - V–VII клас и VIII-XII клас; приложен еко-дизайн – V–VII клас и VIII-XII клас.
Очакваме ученици от цялата страна да участват по отделните направления и примерни теми.
 
Подробна информация за конкурса е публикувана на интернет страницата на Национален парк „Рила“ на адрес: www.rilanationalpark.bg, рубрика „Образователни програми/Образователни дейности“ , както и на страницата ни във фейсбук.
 
 
Във всяко направление и възрастова група от конкурса ще бъдат връчени по една първа, втора и трета награда /диплом и предметна награда/ и по две поощрения, осигурени от Дирекция „Национален парк „Рила“ и ЮЗДП-Благоевград.
Пусни видеото

30 years Rila National Park