Второстепенни маршрути

• Паничище – х. Ловна
• Паничище – Зелени преслап –х. Скакавица
• х. Скакавица – х. Рилски езера
• х. Скакавица – х. Ловна
• х. Скакавица- връх Кабул
• Сапарева баня – връх Кабул – х. Ив. Вазов
• х. Рилски езера – х. Седемте езера
• х. Рилски езера – х. Ив. Вазов
• х. Отовица – х. Иван Вазов
• с. Бистрица – южно под Птичи връх – х. Иван Вазов
• х. Ив. Вазов – Рилски манастир
• х. Вада – Бързанска поляна – х. Ловна
• х. Вада – х. Седемте езера
• Комплекс Мальовица – Яворова поляна – х. Вада
• Яворова поляна – Зелени рид - Раздела
• Комплекс Мальовица – Йончево езеро – Римски друм
• Комплекс Мальовица – х. Мальовица – заслон Орловец
• Овнарско – заслон Страшното езеро
• х. Медарник – връх Голям Медарник – заслон Кобилино бранище
• х. Медарник – връх Голям Медарник – Римски друм
• х. Медарник – Овнарско – комплекс Мальовица
• х. Мусала – х. Ястребец
• Боровец – дворец Ситняково – х. Чакър войвода – дворец Саръгьол – х. Марица
• Боровец – Черната скала – х. Марица
• х. Чакър войвода – връх Шатър – х. Мусала
• х. Марица – по долината на р. Тиха Марица – връх Мусала
• х. Марица – х. Заврачица
• яз. Белмекен – Премката (по р. Ражавица)
• Летовище Костенец – х. Гурголица – връх Белмекен – х. Белмекен
• х. Гургулица (по р. Крайна и Равниввръшка река) – х. Белмекен
• х. Венетица – Ечемиците – х. Белмекен
• х. Венетица – м. Топоклията – връх Ибър
• х. Белмекен за Айран дере
• х. Семково –х. Трещеник
• х. Семково – Сухото езеро
• х. Семково х. – х. Македония
• х. Семково – х. Добърско
• с. Добърско – х. Добърско – до маршрут Е4
• х. Македония – Радовичка река – Рилски манастир
• х. Македония – връх Аризманица – Царев връх – х. Елешница
• м. Славово – х. Чакалица
• х. Чакалица – връх Скачковец
• х. Чакалица – м. Предела 

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"