Екопътека "Очарованието на торфището"

Екопътека "Очарованието на торфището" отнема около 2 часа и 40 минути. Екопътеката започва от планинския курорт "Семково" и достига до  Сухото езеро. Маршрутът започва от комплекс "Семково", като се минава по черен път през гора от бял бор и смърч, минава се покрай хижа "Семково", надясно през "Уплашената чешма"  и след местността "Бранището" пътеката преминава през стара гора от бяла мура, след което се минава през поляни, обрасли с клек, и през високопланински пасища, които са непосредствено преди самото Сухо езеро. Сухото езеро не пресъхва през лятото. То е разположено на 2 045 м. на циркусен праг. Дълго е 175 м., широко 125 м., а водната му повърхност е с площ 21,9 дка.
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"