Екопътека "Следите на ледника"

Екопътека "Следите на ледника"  е част от туристически маршрут:  хижа “Семково” – Вапските езера – 7.5 км / 3 ч.
 Маршрутът започва от хижа "Семково",  като преминава през смесена гора от бял бор и смърч. След навлизането си в Национален парк "Рила", пътеката продължава през мурови съобщества, а в по-високите му части преобладава клекът. Крайната точка са Вапските езера.
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"