Еко ботанически маршрут “Приятели на растенията”

 В местността Яворова поляна, над село Говедарци, се намира Първият ботанически маршрут в страната, наречен “Приятели на растенията”. Открит е на 5 октомври 2002 г. и е създаден в памет на Мими Праматарова, първият директор на Национален парк “Рила”. Ботаническият маршрут води от местността Яворова поляна до Урдин циркус. Той ще Ви даде възможност за три часа да се запознаете с основните дървесни и храстови видове, тревисти и лечебни растения, да надникнете в скалните пукнатини, край потоците, в сянката на смърчовата и бялмурова гора. Изградени са девет погледни места, от които могат да се наблюдават средно по над 60 вида висши растения. Маршрутът ще служи и като база за провеждане на образователни дейности и програми. Маршрутът е част от екотуристическия продукт, формиран съвместно от Дирекцията на Национален парк “Рила” и местното сдружение за екотуризъм “Рила”. Инфраструктурата е построена от местни предприемачи, а проучването на растителното богатство и разработването на материалите за неговото представяне са дело на екип от Института по ботаника към Българска академия на науките под ръководството на д-р Пеев.

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"