Пътека на Глухаря

Маршрута започва от с. Добърско, след напусне селото трасето продължава по стар горски път в посока Рила планина. Пътеката е с продължителност около 3,5 часа. До хижа Добърско има коларски път, който е около 11 км северно от село Добърско. Има и туристическа пътека със синя маркировка, която на места съвпада с коларския път, а на други го пресича. Първоначално пътеките са камениста, и преминава през стари смърчови гори. Ако се върви мълчаливо има вероятност сред клоните на старите смърчови дървета да чуем прелета на глухар, най-едрата кокошева птица в Национален парк „Рила“ По дължината на трасето на екопътеката има поставени множество информационни табели, даващи информация за маршрута, представящи вида обект на опознаване, неговите местообитания, начини на развитие, екология и биология. Изградени са места за отдих и училища на открито.
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"