Туристически маршрути през резерват Ибър

Маршрути преминаващи през  резерват Ибър , съгласно Заповед № РД-1113/25.10.2004 г. на министъра на околната среда и водите.При преминаване по пътеките през резерватите се забранява:

  1. отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
  2. замърсяване с битови и други отпадъци;
  3. бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри
    от растителни видове;
  4. убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на
    екземпляри от животински видове;
  5. палене на огън и бивакуване;
​Маршрути:
 

1. Летовище Костенец – по река Чавча - по Равнивръшка река - х. „Белмекен“
 

Маршрут Летовище Костенец – по река Чавча -  по Равнивръшка река - х. „Белмекен“
Обща дължина, км 18,40км.
Маркировка Жълт цвят
Описание Тръгва се от летовище Костенец покрай минерелната чешма по асфалтиран път, в сравнително добро състояние. След входа на Парка пътят става с макадамова настилка и се преминава през-много мостове, покрай чешма, достига се до беседка с пейка и маси, където на информационни табла е представено погледно място „Пътят на скалния орел“. Пътят следва криволиченето на реката, на него са изградени места за отдих, които са в добро състояние. Туристопотокът в тази част е значително по-голям. Пътя преминава в туристическа пътека, която се слива с пътеката от х. „Венетица“. Маркираната в жълто туристическа пътека преминава през гора и влажни камъни, след стръмно изкачване се стига до х. Белмекен с едноименното езеро.

2. х.Гургулица (по р. Крайна и Равнивръшка река) – х. Белмекен
 
Маршрут  х.Гургулица (по р. Крайна и Равнивръшка река) – х. Белмекен
Обща дължина, км 12,90 км, от които 8,10км в границите на парка
Маркировка Жълт  цвят от вили Костенец до х. Гургулица и червен от х. Гургулица до х. Белмекен
Описание Маршрутът тръгва в ляво от чешмата с минерална вода във вили Костенец продължава по асфалтовия път до х. Гургулица. От хижата през гората по жълтата и червената лятна туристическа маркировка се стига до вр. Викалата (1461 м н. в.). Там пътеката се дели на жълта маркировка, която води през вр. Белмекен ( 2626 м н. в.) до Премката и червена до х. Белмекен.При кантона мястото не е достатъчно добре указано, поради което туристите често тръгват по жълтата маркировка.
 

3. х. Белмекен за Айран дере
 

Маршрут х. „Белмекен“ за Айран дере
Обща дължина, км 6,30км
Маркировка Няма
Описание Маршрутът тръгва от х. „Белмекен“ и неговата единствена цел е
да отведе посетителя директно в т.нар. Айран дере, което се
простира в посока западно от хижата. Поради липсата на маркировка и указателни табели, пътеката е опасна за преминаване през клека.


4. х. Белмекен  за долината на река Ръжавица
 

Маршрут „Белмекен“ – за долината на река Ръжавица
Обща дължина, км 6,1км
Маркировка червен
Описание Маршрутът тръгва южно от х. „Белмекен“ по червена и жълта маркировка до м. Премката. Пътеката е стръмна и камениста.  От м. Премката южно по червената маркировка, която води до яз. Белмекен, по долината на река Ръжавица. Пътеката е добре очертана по открит тревист терен с кални участъци. На места трасето пресича поточета с големи находища на рилска(божествена) иглика.  Пътеката излиза на Високопланинска спортна база „Белмекен“.

5. х. Венетица – м. Топоклията – връх Ибър

Маршрут х. „ Венетица“ - м. Топоклията - връх Ибър
Обща дължина, км 12,10км, от които 8,90км в границите на парка
Маркировка Зелен цвят
Описание Маршрутът тръгва от хижа „Венетица“ по много стръмна пътека; след това излиза на черен път, който продължава до местността Ечемиците. След разклона за връх Ибър трасето върви по черен път, постепенно преминаващ в пътека, която след излизането отгората продължава през клек до самия връх Ибър (2666 м н. в.). Маршрутът е многотежък, стръмен, с голяма денивелация и много дълъг. Същия е слабо поддържан. Пътеката преминава през м. Казана и Ибърското езеро до върх Ибър. Поради липсата на маркировка и указателни табели, пътеката е опасна за преминаване през клека. През целия
маршрут почти няма питейна вода.
 

 

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"