Туристически маршрути през резерват Риломанастирска гора

Маршрути преминаващи през резерват Риломанастирска гора , съгласно Заповед № РД-113/06.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите.При преминаване по пътеките през резерватите се забранява:

  1. отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
  2. замърсяване с битови и други отпадъци;
  3. бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри
    от растителни видове;
  4. убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на
    екземпляри от животински видове;
  5. палене на огън и бивакуване;

Маршрути :
 

1. Рилски манастир до местността Елешница
 

Маршрут Рилски манастир до местността Елешница
Обща дължина, км Около 9 км
Маркировка оранжев цвят
Описание Изходен пункт за този пешеходен маршрут е Рилския манастир, а крайна точка – местност Елешница. Маршрута преминава през територията на резерват „Риломанастирска гора" в посока връх Баучер, като по маршрута има червена лентова маркировка и метални стълбове за зимна маркировка. Малко под местността Равна пътеката има отклонение в ляво и в западна посока през гората, местност Малка карантия се излиза на широка поляна под връх Железник (1734м н.в.)


2. Рилски манастир по рида Баучер  до хижа „Иван Вазов“

Маршрут Рилски манастирпо рида Баучер „Иван Вазов“
Обща дължина, км 13,60 км,
Маркировка Червен цвят
Описание Изходен пункт за този пешеходен маршрут е Рилския манастир, а крайна точка - хижа „Иван Вазов”. Маршрута преминава през територията на резерват „Риломанастирска гора" в посока връх Баучер, като по маршрута има червена лентова маркировка и метални стълбове за зимна маркировка. Времето за преход между Рилски манастир и подножието на вр. Ваучер се изминава за около три - три и половина часа. Следващата част от маршрута особено през зимата е трудна и опасна, като при склоновете на Вазов връх има опасност от лавини през зимата. По маршрута има много красиви гледки. Маркировката е отлична.
Общата продължителност на пешеходния преход от начална до крайна точка е 6,30 – 7 часа

 

3. Рилски манастир през Дългия рид до Додов връх

Маршрут Рилски манастир през Дългия рид до Додов връх
Обща дължина, км 6.22 км
Маркировка Червен цвят
Описание Изходен пункт за пешеходния маршрут е Източната (Самоковската) порта на Рилския манастир, а крайна точка - връх „Мальовица” и едноименната хижа. Поради голямата възходяща денивелация на този маршрут(около 16ООм), той е подходящ само за добре подготвени туристи и затова не може да се причисли към популярните и с голяма посещаемост маршрути. Трасето на маршрута преминава през резерват „Риломанастирска гора" в отсечката Рилски манастир - Дългия рид. По трасето има синя лентова маркировка и указателни табели. Излизането по този маршрут от Рилския манастир до седловината между Малък и Голям Мраморец, където има маркировъчен стълб, изисква предвиждане продължителност на прехода от около 5 часа. От там до връх Мальовица по билната маркировка продължителността на пешеходния преход е още един час.

 
4. Рилски манастир до връх Бричебор

Маршрут Рилски манастир до връх Бричебор
Обща дължина, км Около 8 км
Маркировка Червен цвят
Описание От Самоковската порта на манастира се хваща калдъръма. Минава се по моста над Рилска реката и се стига до хотел Рилец. От североизточния му край тръгва черен път, който веднага пресича Бричеборския поток. Пътеката върви се по ръба на Бричеборското било, добре очертана. На няколко места има разклонения, но за дестинацията има указателни табели, както и множество малки каменни пирамидки. Пресичат се малки поточета преди да се стигне върха. По този ръб се върви до края на гората в югоизточна посока. На някои места е доста стръмно. От връх Бричебор (2104 м. н.в) се открива гледка към Мальовишкия, Парангалишкия дялове на Рила.
 

5. Рилска река (Манастирска река), по Черней дол и по Гьолска река (Мадренска река)
до местността “Студения кладенец“

Маршрут Рилска река (Манастирска река), по Черней дол и по Гьолска река (Мадренска река) до местността “Студения кладенец“
Обща дължина, км 9,6 км.
Маркировка Червен цвят
Описание Изходен пункт на маршрута е вдясно преди разклона за гроба на Свети Иван Рилскипо горска пътека. Пътеката пресича Рилска река и започва изкачване по долината Чернейски дол. Преминава през връх Черней (2358 м н.в.), откъдето на юг се виждат Манастирските езера и връх Баба (2609 м н.в). Пътеката продължава на изток пресича река Водница (Гьолска) и достига до местността Студен кладенец. Маршрутът е труден и дълъг, движи се през иглолистна гора и клек.

6. м. Кирилова поляна до Сухото езеро

Маршрут Рилски манастир - Кирилова поляна - Сухото езеро -
Обща дължина, км 13,00км.
Маркировка Зелен цвят
Описание Начална точка на този маршрут е Кирилова поляна и крайна - заслон „Кобилинобранище". Трасето на маршрута преминава през територията на резерват„Риломанастирска гора” в отсечката между Кирилова поляна и Сухото езеро. Маршрутът е предпочитан от туристите поради възможността бързо да се достигне доалпийския пояс на планината. Маршрутът е летен със зелена лентова маркировка иуказателни табели. През зимата в частта от маршрута над Сухото езеро има лавинна опасност. Отсечката от маршрута, която преминава през резервата е обявена от Дирекцията на ПП "Рилски манастир" за ботанически маршрут. В близост до Сухото езеро може да се види редкият вид планински крем (самодивско лале), включен в Червената книга на Р България, като балкански ендемит. Както и други редки високопланински растения.
 

 

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"