Основни маршрути

• Паничище – Зелени преслап – х. Рилски езера
• Бързанска поляна – х. Ловна – х. Рилски езера
• х. Рилски езера – Раздела връх Мальовица – х. Мальовица
• х. Мальовица – заслон Страшното езеро – Кобилино бранище – х. Рибни езера
• х. Рибни езера – Павлев връх – х. Македония
• х. Македония – връх Капатник – м. Предела
• х. Рибни езера – Канарски преслап – връх Вапа – Джанка – х. Грънчар
• х. Грънчар – Джанка – връх Овчарец – Маришки връх – връх Мусала – х. Мусала
• х. Мусала – КК-Боровец
• х. Мусала – Маришки връх – връх Манчо – х. Заврачица
• х. Заврачица – х. Белмекен
• х. Белмекен – по Равнивръшка река – Летовище Костенец
• х. Белмекен – яз. Белмекен - Юндола
• х. Трещеник – х. Грънчар – х. Заврачица
• Летовище Бодрост – х. Македония
• х. Семково – връх Вапа – х. Рибни езера
• Рилски манастир – Кирилова поляна – Сухото езеро – заслон Кобилино бранище

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"