Зареждам...
Архив новини

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана

04/04/2013

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


Предметът на настоящата поръчкае „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи необходими за дейността на администрацията  на Дирекция „Национален парк Рила“. Канцеларските  материали и офис консумативи, предмет на настоящата поръчка включват принтерна хартия, копирна хартия, пощенски пликове, пишещи средства,  класьори, папки и др., и офис консумативи /нови тонери и тонер касети и зареждане на тонер касети/

Обектът на поръчката включва: Доставка по периодични заявки от Възложителя за канцеларски материали иофис консумативив съотвeтствие с техническа спецификация (Образец №13). Количествата ще бъдат определяни от Възложителя в зависимост от текущите нужди на администрацията.


 

        Документацията за участие с образците могат да бъдат изтеглени от тукПублична покана
Срок на валидност на публичната покана:11.04.2013г.

Срок за подаване на оферти:11.04.2013г. -  16:30 часа
Новини
Връчени бяха годишните награди за природозащита на името на Мими Праматарова
13/06/2019
На официална церемония в Министерството на околната среда и водите бяха връчени...
Дирекция „Национален парк Рила“ отбелязва 5 юни - Световния ден на околната среда с поредица от инициативи
31/05/2019
Честванията по повод Световния ден на околната среда – 5 юни, ще започнат на 3 юни в...
28 май – Ден на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“
28/05/2019
Денят на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“ с Ден...
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие
22/05/2019
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното...