Зареждам...
Архив новини

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана

04/04/2013

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


Предметът на настоящата поръчкае „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи необходими за дейността на администрацията  на Дирекция „Национален парк Рила“. Канцеларските  материали и офис консумативи, предмет на настоящата поръчка включват принтерна хартия, копирна хартия, пощенски пликове, пишещи средства,  класьори, папки и др., и офис консумативи /нови тонери и тонер касети и зареждане на тонер касети/

Обектът на поръчката включва: Доставка по периодични заявки от Възложителя за канцеларски материали иофис консумативив съотвeтствие с техническа спецификация (Образец №13). Количествата ще бъдат определяни от Възложителя в зависимост от текущите нужди на администрацията.


 

        Документацията за участие с образците могат да бъдат изтеглени от тукПублична покана
Срок на валидност на публичната покана:11.04.2013г.

Срок за подаване на оферти:11.04.2013г. -  16:30 часа
Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...