Зареждам...
Архив новини

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана

04/04/2013

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


Предметът на настоящата поръчкае „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи необходими за дейността на администрацията  на Дирекция „Национален парк Рила“. Канцеларските  материали и офис консумативи, предмет на настоящата поръчка включват принтерна хартия, копирна хартия, пощенски пликове, пишещи средства,  класьори, папки и др., и офис консумативи /нови тонери и тонер касети и зареждане на тонер касети/

Обектът на поръчката включва: Доставка по периодични заявки от Възложителя за канцеларски материали иофис консумативив съотвeтствие с техническа спецификация (Образец №13). Количествата ще бъдат определяни от Възложителя в зависимост от текущите нужди на администрацията.


 

        Документацията за участие с образците могат да бъдат изтеглени от тук



Публична покана




Срок на валидност на публичната покана:11.04.2013г.

Срок за подаване на оферти:11.04.2013г. -  16:30 часа
Новини
ДНП „Рила“ отбеляза Световния ден на Земята с поредица от инициативи
18/04/2019
Дирекция „Национален парк Рила“ отбеляза Световния ден на Земята под мотото...
Дирекция "Национален парк Рила“ отбеляза Mеждународния ден на птиците
01/04/2019
Дирекцията на НП „Рила“и Клуб „Ние и природата“към Второ основно...
Дирекцията на Национален парк „Рила“ отбелязва Световния ден на водата
21/03/2019
Дирекцията на НП „Рила“ ще отбележи Световния ден на водата с разнообразни...
Обява за конкурс
11/03/2019
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“ – БЛАГОЕВГРАД на основание чл.10, ал.1 от...