Зареждам...
Архив новини

В Благоевград представят проекта „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“

14/02/2019

Дирекция „Национален парк Рила“ организира първа пресконференция по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“. Срещата с поканените гости и медиите ще се  проведе на 19 февруари 2019 г. в Благоевград, в конферентната зала на хотел „Кристо“ (кв. “Вароша“) от 11:00 часа.

Общата цел на проекта е подобряване състоянието на животински видове и типове природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000“ на територията на Национален парк „Рила“ и постигане на съответствие с Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2).

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и съфинансира от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Общата стойност на проекта е 11 994 781,47 лв., от които 10 195 564,24 лв. европейско финансиране, а 1 799 217,23 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Участие в пресконферецнията ще вземат директорът на Дирекция „Национален парк Рила“ – Красимир Андонов, ръководителят на проекта  - д-р Стефан Кирилов, ръководителят на екип ТП - инж. Цветанка Ценова.

На публичното събитие ще бъдат представени дейностите, целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

 

 

 

За допълнителна информация:

Албена Колибарска

Служител „Информация и комуникации“

Дирекция „Национален парк Рила“

Тел.: 0889 63 66 16, Факс: 073 88 10 23

Галерия

Новини
28 май - Ден на парковете в България
28/05/2020
Традицията за отбелязване на Ден на парковете започваот 1909 г., когато в Швеция са...
ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“
01/05/2020
На основание Заповед № РД-01-248 от 01.05.2020 г. на Министъра на...
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО УДЪЛЖАВА СРОКОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019-2020 г.
24/04/2020
Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните...
Литературен конкурс на тема: На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда
24/04/2020
Национален доверителен екофонд  Дирекция „Национален парк Рила“ и...