Зареждам...
Архив новини

Дирекция "Национален парк Рила“ отбеляза Mеждународния ден на птиците

01/04/2019

Дирекцията на НП „Рила“и Клуб „Ние и природата“към Второ основно училище„Димитър Благоев“- Благоевград с тематична беседа, екоигра и мултимедийна презентация отбелязаха Mеждународния ден на птиците. В екозаниманието експерти от парковата дирекция разказаха пред третокласниците от ученическия клуб за богатото разнообразие на птици в защитената територия.

Младите природолюбители научиха още, че Национален парк “Рила” съхранява уникални птици със световна значимост и че той е дом на 99 вида гнездящи птици, оцеляването на които е в наши ръце. Част от презентацията запозна децата с интересните факти – че Националният парк е едно от двете в България гнездови находища на малката кукумявка и една от най-важните защитени територии за опазване на българските популации на глухаря. Най-значими в консервационно отношение са оценени скалният и малкият орел, планинският кеклик, бухалът, балканската (ушата) чучулига, пъстрогушата завирушка и белогушият дрозд, керкенезът, домашната кукумявка, сивият кълвач, скалният дрозд, скалолазката, жълтоклюната гарга. От началото на ХХ векот Рила са изчезнали четири вида лешояди (белоглав, черен, брадат и египетски), големият креслив орел и един вид кокошева птица - тетрев. Други видове птици като горската ушата сова и бекасът при провеждането на по-пълни изследвания на територията на парка е много вероятно да бъдат намерени.

 

Всяка година на 1 април се отбелязва Mеждународният ден на птиците. Решението за обявяването му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.

Галерия

Новини
Връчени бяха годишните награди за природозащита на името на Мими Праматарова
13/06/2019
На официална церемония в Министерството на околната среда и водите бяха връчени...
Дирекция „Национален парк Рила“ отбелязва 5 юни - Световния ден на околната среда с поредица от инициативи
31/05/2019
Честванията по повод Световния ден на околната среда – 5 юни, ще започнат на 3 юни в...
28 май – Ден на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“
28/05/2019
Денят на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“ с Ден...
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие
22/05/2019
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното...