Зареждам...
Архив новини

Дирекция „Национален парк Рила“ отбелязва Световния ден на влажните зони

01/02/2019

С образователна програма в Благоевград, Дирекцията на Национален парк „Рила“отбелязa Световния ден на влажните зони на тема„Влажни зони и климатични промени“.

Мултимедийни презентации и беседа запознаха студенти от Югозападен университет „Неофит Рилски“ със значимостта на природозащитната дата. Участниците научиха интересни факти за дивите растения и животни, водното богатство и уникалните забележителности на Национален парк „Рила“ и резерватите в него. Експерти от парковата дирекция разказаха за значението на жизненоважните функции на влажните зони - намаляване на наводненията, източник на питейна вода, подобряване качеството на водите, както и природните решения срещу климатичните промени.

 

Световният ден навлажните зони се отбелязва на 2 февруари и има за цел да повиши информираността за значението на влажните зони за човечеството и планетата.

Нивата на CO2 в атмосферата се повишават, а за да се ограничи въздействието на климатичните промени, международната общност търси начини за стабилизиране и намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на средните температури под 2˚C. Затова тази година се акцентира на това, че влажните зони са естествени екосистеми и затова са своеобразно „природно“ решение.

За последните 35 години честотата на природните бедствия е нараснала над 2 пъти, като 90% от бедствията са свързани с водата. Предвижданията са за още по-екстремни метеорологични условия. Влажните зони играят значителна роля встабилизирането на емисиите на парникови газове и смекчаване на последиците от изменението на климата – те са буфер за крайбрежните райони срещу екстремни климатични явления. Солените блата, мангровите гори, „подводните ливади“ с морска трева и кораловите рифове действат като естествени ограничители – те намаляват интензивността на вълни, бури, цунами, като предпазват 60% от населението в тези райони от разрушителната сила на бедствието.

Влажните зони редуцират наводненията и облекчават засушаванията. Реки, езера, блата и заливни равнини функционират като гъби – те абсорбират и съхраняват обилните количества валежи и редуцират щетите от наводнения. По време на сухите сезони в пустинни климатични условия влажните зони освобождават съхраняваната вода, забавят настъпването на суша и минимизират недостига на този ресурс.

Влажните зони абсорбират и съхраняват въглерод – торфищата, мангровите гори и морската трева съхраняват огромни количества въглерод. Торфищата покриват само около 3% от площта на нашата планета, но съхраняват приблизително 30% от целия въглероден диоксид – два пъти повече от всички световни гори заедно. Смятат се за най-ефективните „складове“ на въглерод на Земята. Не трябва да пресушаваме влажните зони, защото те биха отделили в атмосферата съхранявания въглерод в продължение на векове.

Трябва да опазваме и възстановяваме влажните зони, тъй като наблюденията сочат, че от 1970 г. насам в световен мащаб 35% от тях са загубени. Гражданите, общностите и правителствата трябва да работят заедно за опазването на тези изключителни екосистеми, които ни помагат да се подготвим, да се справим и да отговорим на измененията на климата.

Галерия

Новини
Връчени бяха годишните награди за природозащита на името на Мими Праматарова
13/06/2019
На официална церемония в Министерството на околната среда и водите бяха връчени...
Дирекция „Национален парк Рила“ отбелязва 5 юни - Световния ден на околната среда с поредица от инициативи
31/05/2019
Честванията по повод Световния ден на околната среда – 5 юни, ще започнат на 3 юни в...
28 май – Ден на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“
28/05/2019
Денят на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“ с Ден...
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие
22/05/2019
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното...