Зареждам...
Архив новини

Дирекция «Национален парк Рила» отбелязва 21 години от обявяването на парка за защитена територия

22/02/2013

Дирекция “Национален парк Рила” отбелязва 21 години от обявяването на Национален парк “Рила” за защитена територия на 24 февруари 2013 година.

 

Честването започна с образователна екологична програма. Учениците от школите по биология и здравно образование на Обединен детски комплекс – Благоевград и експерти от парковата дирекция представиха и дискутираха теми, свързани с биоразнообразието и забележителностите в Национален парк „Рила”.

 

На 24 февруари 2013 година, неделя ще бъде обявен “Ден на Отворените врати” в Посетителски център на Национален парк „Рила” – Паничище. Посетителите на центъра ще имат възможност да се запознаят с дейността на дирекцията и уникалната природа на парка от 10.00 до 17.00 часа.

 

Ще бъде обявен VІ Регионален ученически конкурс “Национален парк „Рила” – познат и непознат”.

 

*****

 

“Рила” е най-големият от трите национални парка в България, разположен на площ от 81 046 ха, и една от най-големите защитени територии в Европа.

Паркът е защитен природен обект от втора категория по класификацията на Световния съюз за защита на природата (IUCN), включен в Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати, член на мрежата защитени територии ПАН Паркове. В него попадат 4 резервата: “Парангалица”, “Централен Рилски резерват”, “Ибър” и “Скакавица”. В центъра на парка се издига връх Мусала – 2925 м. Тук има над 100 върха с надморска височина над 2000 м и над 120 ледникови езера. От парка водят началото си три от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров - Искър, Марица и Места.

В границите на парка са описани 1400 висши растения, някои от които са от първостепенно биологично и научно значение. От тях защитените от закона са 51 вида, а 13 са включени в Европейския списък на редките, застрашени и ендемични растения. В Червената книга на България са вписани като застрашени и редки 98 вида. Сред рилските растения има 57 ендемични – 36 балкански, 18 български и 3 локални, които се срещат само в Рила - рилска иглика, рилски ревен и павловско шапиче. Фауната на НП “Рила” е представена със 178 вида гръбначни животни, много от които с национално, европейско и световно значение – дива коза, кафява мечка, златка, скален орел, лалугер и с над 2900 вида безгръбначни.
Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...