Зареждам...
Архив новини

Дирекция „Национален парк Рила“ открива Посетителски информационен център в Благоевград

20/02/2020

На официална церемония на 24 февруари /понеделник/ 2020 г. от 11.00 часа Дирекция „Национален парк Рила“ ще открие Посетителскиинформационен център в Благоевград, достъпен за хора със специфични нужди и в неравностойно положение. Изграждането на центъра е част от изпълнението на Проект „Засилване на капацитета на защитени зони чрез иновативна методология за устойчивост“ - BIO2CARE, финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020”.

На откриването са поканени Емил Димитров – министър на околната среда и водите, Николай Кънчев – зам.-министър на околната среда и водите, Бисер Михайлов – областен управител на област Благоевград, инж. Румен Томов – кмет на община Благоевград, управляващият орган и секретариата на програмата ИНТЕРРЕГ V-A „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020” в Република Гърция, представители на МРРБ, ръководители на държавни институции, представители на гръцките и български партньори, реализиращи проекта.

Центърът е обособен на място, предвидено да обхване голяма част от основния туристически поток на Благоевград – в старинния квартал „Вароша“. Местоположението му е стратегическо и е изходна точка към защитената територия. Основната му функция еда информира за природните ценности на Националния парк (флора, фауна, гори, природни забележителности) и да дава информация за туристическите маршрути, местата за отдих и правилата за поведение в защитената територия. Дейностите ще се извършват от експерти по интерпретация и екологично образование, по биоразнообразие, туризъм и географски информационни системи.

В центъра е обособена зала за провеждане на интерпретативни и образователни програми, за презентации, филмови прожекции и мултимедийни продукти. Залата ще се използва от посетители с намалена подвижност, със специфични потребности, както и от представители на заинтересованите страни – туристи, деца, ученици, студенти, партньори. За хората с намалено зрение ще има брайлови книги, специални беседи и обучения и експозиции, представящи по иновативен начин защитената територия „Национален парк Рила“ и защитената зона „Рила“.

 

Партньори в проекта от гръцка страна са Тракийски университет „Демокрит“, Департамент по производствени и инженерни науки, община Нестос, Центърът за изследване на влажните/биотопни зони в Гърция; Националната конфедерация на хората със специфични нужди. Български партньори са РИОСВ-Благоевград, Дирекция „НП Рила“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Пирински туристически форум.

Договорът за субсидия № B2.6d.08/20.10.2017 г. е с европейско финансиране 85% и 15% национално съфинансиране, като общата стойност на проекта е 1 075 061,60 евро, а стойността на проекта за Дирекция „НП Рила“ е 201 611,50 евро (или 394 311,77 лв. с ДДС, от които 335 164,99 лв. са от програмата (ЕФРР) и 59 146,78 лв. национално съфинансиране от МРРБ).

Галерия

Новини
28 май - Ден на парковете в България
28/05/2020
Традицията за отбелязване на Ден на парковете започваот 1909 г., когато в Швеция са...
ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“
01/05/2020
На основание Заповед № РД-01-248 от 01.05.2020 г. на Министъра на...
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО УДЪЛЖАВА СРОКОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019-2020 г.
24/04/2020
Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните...
Литературен конкурс на тема: На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда
24/04/2020
Национален доверителен екофонд  Дирекция „Национален парк Рила“ и...