Зареждам...
Архив новини

Започнаха строително-рехабилитационните дейности по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“

04/09/2019

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков и директорът на Дирекция „Национален парк Рила“ дадоха официален старт на строително-рехабилитационните дейности по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Официалната церемония „Първа копка“ с водосвет се проведе на 3 септември 2019 г. в района на Контролно-информационен пункт – Нехтеница, в местността „Нехтеница“ (над хижа „Трещеник“), на територията на Национален парк „Рила“.

Участие в нея взеха още д-р Стефан Кирилов - ръководител на проекта, инж. Цветанка Ценова – ръководител на екип ТП по проекта, представител на фирмата изпълнител на строително-рехабилитационните дейности по проекта. Водосвет отслужи отец Данаил.

Заместник-министър Красимир Живков подчерта в приветственото си слово социалната и икономическата значимост на проекта. „Национален парк „Рила“, със своята характеристика, уникално географско място, културно наследство, гостоприемни хора, дава възможност да се развива природосъобразният туризъм и населените места“, заяви той и допълни, че проектът е за всички, които посещават парка и ще допринесе за подобряването на стопанисването и работата на служителите, които са пазителите на това национално богатство.

Директорът на Дирекция „Национален парк Рила“ - Красимир Андонов също поздрави присъстващите. „Надявам се след три години да сме постигнали много добър ефект, както по отношение на Националния парк, така и по отношение на Защитена зона „Рила“, каза Красимир Андонов и уточни, че дейностите по проекта са обвързани с много ценни видове, като Балканската дива коза и иглолистните горски местообитания, които обхващат почти 95% от територията на парка, както и с борбата с бракониерството. „По този начин ще може да имаме едни стабилни популации, да нямаме ерозия и да управляваме успешно туристическия поток“, каза още директорът на националния парк.

„Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, като ще надградим постигнатите резултати от програмен период по ОПОС 2007-2013 г.“, каза ръководителят на проекта - д-р Стефан Кирилов. Също така той представи дейностите, които ще се изпълнят по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“.

Общата стойност на проекта е 11 994 781,47 лв., от които 10 195 564,24 лв. европейско финансиране, а 1 799 217,23 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.


 

Тази публикация е осъществена по Проект: BG16M1OP002-3.007-0002 - „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Галерия

Новини
28 май - Ден на парковете в България
28/05/2020
Традицията за отбелязване на Ден на парковете започваот 1909 г., когато в Швеция са...
ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“
01/05/2020
На основание Заповед № РД-01-248 от 01.05.2020 г. на Министъра на...
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО УДЪЛЖАВА СРОКОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019-2020 г.
24/04/2020
Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните...
Литературен конкурс на тема: На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда
24/04/2020
Национален доверителен екофонд  Дирекция „Национален парк Рила“ и...