Зареждам...
Архив новини

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО УДЪЛЖАВА СРОКОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019-2020 г.

24/04/2020

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани снeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

 

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на коронавируса на територията на България и чужбина се променят заложените сроковете в Регламента на Конкурса, както следва:  •  за отчитане на извършените дейности срокът е 30 септември 2020 г.;


  • награждаването на финалистите да  бъде през месец октомври 2020 г.


Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерство на образованието и науката(МОН), Министерство на културата (МК) и Министерство  на младежта и спорта(ММС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Офисaна Световната здравна организация (СЗОБ) за Българияи Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

 

Галерия

Новини
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...
Дирекция „НП Рила“ проведе информационно-разяснителна кампания с обсъждане на мерките за намаляване на антропогенния натиск и степента на еутрофикация в циркуса на Седемте рилски езера
14/09/2020
Дирекция „Национален парк Рила“ представи и обсъди с широкото участие на...
Дирекция „Национален парк Рила“ подлага на широко обсъждане идейния проект за рехабилитация на туристическите пътеки в района на Седемте рилски езера
09/09/2020
Дирекция „Национален парк Рила“ стартира информационно-разяснителна кампания...
Министър Димитров направи първа копка за изграждането на Контролно-информационен пункт „Седемте Рилски езера“
14/08/2020
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров направи първа копка на...