Зареждам...
Архив новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

09/01/2013


На вниманието на всички участници

впроцедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали и  консумативи за целите на организация и управление на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” І-ВА ФАЗА” с уникален код 9010908 в АОП

ВИ УВЕДОМЯВЯМЕ, че на основание чл. 39, ал.1, т.6 от ЗОП, във вр. с чл. 9а, ал.5 от ППЗОП и Решение  RD-565-11-2-4 /17.01.2013г. на Директора на ДНП”Рила” процедурата е прекратена.
Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...