Зареждам...
Архив новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

09/01/2013


На вниманието на всички участници

впроцедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали и  консумативи за целите на организация и управление на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” І-ВА ФАЗА” с уникален код 9010908 в АОП

ВИ УВЕДОМЯВЯМЕ, че на основание чл. 39, ал.1, т.6 от ЗОП, във вр. с чл. 9а, ал.5 от ППЗОП и Решение  RD-565-11-2-4 /17.01.2013г. на Директора на ДНП”Рила” процедурата е прекратена.
Новини
ДНП „Рила“ отбеляза Световния ден на Земята с поредица от инициативи
18/04/2019
Дирекция „Национален парк Рила“ отбеляза Световния ден на Земята под мотото...
Дирекция "Национален парк Рила“ отбеляза Mеждународния ден на птиците
01/04/2019
Дирекцията на НП „Рила“и Клуб „Ние и природата“към Второ основно...
Дирекцията на Национален парк „Рила“ отбелязва Световния ден на водата
21/03/2019
Дирекцията на НП „Рила“ ще отбележи Световния ден на водата с разнообразни...
Обява за конкурс
11/03/2019
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“ – БЛАГОЕВГРАД на основание чл.10, ал.1 от...