Зареждам...
Архив новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

09/01/2013


На вниманието на всички участници

впроцедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали и  консумативи за целите на организация и управление на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” І-ВА ФАЗА” с уникален код 9010908 в АОП

ВИ УВЕДОМЯВЯМЕ, че на основание чл. 39, ал.1, т.6 от ЗОП, във вр. с чл. 9а, ал.5 от ППЗОП и Решение  RD-565-11-2-4 /17.01.2013г. на Директора на ДНП”Рила” процедурата е прекратена.
Новини
Връчени бяха годишните награди за природозащита на името на Мими Праматарова
13/06/2019
На официална церемония в Министерството на околната среда и водите бяха връчени...
Дирекция „Национален парк Рила“ отбелязва 5 юни - Световния ден на околната среда с поредица от инициативи
31/05/2019
Честванията по повод Световния ден на околната среда – 5 юни, ще започнат на 3 юни в...
28 май – Ден на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“
28/05/2019
Денят на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“ с Ден...
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие
22/05/2019
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното...