Зареждам...
Архив новини

Публична покана

20/02/2013

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от  ЗОП чрез публична покана

 

С ПРЕДМЕТ:

Доставка на канцеларски материалии консумативи за целите на организация и управление на Проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управлениена Национален парк Рила І-ва фаза“.

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

 

Предмет:Периодично повтарящи се доставки на канцеларски материали и консумативи по писмена заявка/и от Възложитля  по спецификация – приложение № 12.Изпълнението  на доставките е за целите на на НП «Рила», свързани с организация и управление на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“, финансиран по ОС 3 на ОП «Околна среда 2007-2013г.» съгласно Заповед № РД- 565/13.07.2012г.

Канцеларските  материали и консумативи предмет на настоящата поръчка включват принтерна хартия, копирна хартия, пощенски пликове ,пишещи средства, класьори, папки и офис консумативи – принтерни глави.

 

Количества и обем:

Съгласно приложение 12 - Спецификация, неразделна част от   Документацията за участие.Документация за участие може да се изтегли и разгледа от ТУК.

Покана образец АОПКраен срок за подаване на оферти: 28.02.2013 г. – 17.30 ч.

Новини
Връчени бяха годишните награди за природозащита на името на Мими Праматарова
13/06/2019
На официална церемония в Министерството на околната среда и водите бяха връчени...
Дирекция „Национален парк Рила“ отбелязва 5 юни - Световния ден на околната среда с поредица от инициативи
31/05/2019
Честванията по повод Световния ден на околната среда – 5 юни, ще започнат на 3 юни в...
28 май – Ден на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“
28/05/2019
Денят на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“ с Ден...
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие
22/05/2019
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното...