Зареждам...
Архив новини

Работна среща по проект BIO2CARE събра приятели на Национален парк „Рила“

03/08/2020

На 30 и 31 юли Пирински туристически форум в партньорство с Дирекцията на Национален парк „Рила“, РИОСВ – Благоевград и ЮЗУ „Неофит Рилски“ проведе в Благоевград работна среща по съвместния българо-гръцки проект с акроним BIO2CARE, „Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие“. Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-AГърция-България 2014 – 2020 г.

Работната среща беше посветена на представяне на някои от резултатите по проекта, на първо място разработената съвместно от български и гръцки експерти Система за сертифициране по устойчивост на продукти и услуги, произхождащи от територията или околностите на националните паркове „Рила“ и „Източна Македония и Тракия“ (делтата на Места в Гърция). Бяха представени ползите за околната среда, бизнеса и гражданите, които подобна система може да донесе.

Другите резултати от проекта, с които се запознаха участниците от района на НП „Рила“, включват новоизградения Посетителски център към дирекцията на парка в Благоевград, специализирания маршрут в близост до резерват „Парангалица“, който в момента е пригоден за посещения от хора със специални нужди, разработените и адаптирани за българските и гръцки условия научни методики за по-добро управление на защитените територии и др.

Срещата приключи в Посетителския център на НП „Рила“ в курорта Паничище над Сапарева баня. Там на участниците бяха представени и подготвените насоки за устойчиво управление на посетителски центрове към защитени територии. Проектът BIO2CAREприключва през октомври тази година.

Галерия

Новини
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...
Дирекция „НП Рила“ проведе информационно-разяснителна кампания с обсъждане на мерките за намаляване на антропогенния натиск и степента на еутрофикация в циркуса на Седемте рилски езера
14/09/2020
Дирекция „Национален парк Рила“ представи и обсъди с широкото участие на...
Дирекция „Национален парк Рила“ подлага на широко обсъждане идейния проект за рехабилитация на туристическите пътеки в района на Седемте рилски езера
09/09/2020
Дирекция „Национален парк Рила“ стартира информационно-разяснителна кампания...
Министър Димитров направи първа копка за изграждането на Контролно-информационен пункт „Седемте Рилски езера“
14/08/2020
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров направи първа копка на...