Зареждам...
Архив новини

Уведомление

29/01/2013

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ RD-565-11-1-8 / 29.01.2013г.Относно:Решение за прекратяване наоткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по  проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ І-ва фаза”.

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 39, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки, с  Решение RD-565-11-1-7/ 29.01.2013г. и Уникален идентификационен номер на документа в АОП 520919,Дирекция Национален парк „Рила“ прекратява откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по  проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ І-ва фаза”.

Разходите за закупуване на документация за участие ще Ви бъдат възстановени в 14-дневен срок от публикуване на решението за прекратяване на процедурата, съгласно чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
Новини
Връчени бяха годишните награди за природозащита на името на Мими Праматарова
13/06/2019
На официална церемония в Министерството на околната среда и водите бяха връчени...
Дирекция „Национален парк Рила“ отбелязва 5 юни - Световния ден на околната среда с поредица от инициативи
31/05/2019
Честванията по повод Световния ден на околната среда – 5 юни, ще започнат на 3 юни в...
28 май – Ден на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“
28/05/2019
Денят на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“ с Ден...
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие
22/05/2019
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното...