Зареждам...
Архив новини

Уведомление

29/01/2013

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ RD-565-11-1-8 / 29.01.2013г.Относно:Решение за прекратяване наоткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по  проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ І-ва фаза”.

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 39, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки, с  Решение RD-565-11-1-7/ 29.01.2013г. и Уникален идентификационен номер на документа в АОП 520919,Дирекция Национален парк „Рила“ прекратява откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по  проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ І-ва фаза”.

Разходите за закупуване на документация за участие ще Ви бъдат възстановени в 14-дневен срок от публикуване на решението за прекратяване на процедурата, съгласно чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
Новини
ДНП „Рила“ отбеляза Световния ден на Земята с поредица от инициативи
18/04/2019
Дирекция „Национален парк Рила“ отбеляза Световния ден на Земята под мотото...
Дирекция "Национален парк Рила“ отбеляза Mеждународния ден на птиците
01/04/2019
Дирекцията на НП „Рила“и Клуб „Ние и природата“към Второ основно...
Дирекцията на Национален парк „Рила“ отбелязва Световния ден на водата
21/03/2019
Дирекцията на НП „Рила“ ще отбележи Световния ден на водата с разнообразни...
Обява за конкурс
11/03/2019
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“ – БЛАГОЕВГРАД на основание чл.10, ал.1 от...