Зареждам...
Архив новини

Уведомление

29/01/2013

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ RD-565-11-1-8 / 29.01.2013г.Относно:Решение за прекратяване наоткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по  проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ І-ва фаза”.

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 39, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки, с  Решение RD-565-11-1-7/ 29.01.2013г. и Уникален идентификационен номер на документа в АОП 520919,Дирекция Национален парк „Рила“ прекратява откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по  проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ І-ва фаза”.

Разходите за закупуване на документация за участие ще Ви бъдат възстановени в 14-дневен срок от публикуване на решението за прекратяване на процедурата, съгласно чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...