Зареждам...
Архив новини

Уведомление

28/02/2013


УВЕДОМЛЕНИЕ№ RD-565-11-3-12/ 27.02.2013г.


Относно:Решение за прекратяване наоткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за целите на организация и управление на проект № DIR 5113325-18-116  „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА

 
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 39, ал.1, т.5от Закона за обществените поръчки, с  Решение RD-565-11-3-11/ 26.02.2013г. и Уникален идентификационен номер на документа в АОП 9012416,Дирекция Национален парк „Рила“ прекратява откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за целите на организация и управление на проект № DIR 5113325-18-116  „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА.

 


Разходите за закупуване на документация за участие ще Ви бъдат възстановени в 14-дневен срок от публикуване на решението за прекратяване на процедурата, съгласно чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
Новини
ДНП „Рила“ отбеляза Световния ден на Земята с поредица от инициативи
18/04/2019
Дирекция „Национален парк Рила“ отбеляза Световния ден на Земята под мотото...
Дирекция "Национален парк Рила“ отбеляза Mеждународния ден на птиците
01/04/2019
Дирекцията на НП „Рила“и Клуб „Ние и природата“към Второ основно...
Дирекцията на Национален парк „Рила“ отбелязва Световния ден на водата
21/03/2019
Дирекцията на НП „Рила“ ще отбележи Световния ден на водата с разнообразни...
Обява за конкурс
11/03/2019
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“ – БЛАГОЕВГРАД на основание чл.10, ал.1 от...