Зареждам...
Архив новини

Уведомление

28/02/2013


УВЕДОМЛЕНИЕ№ RD-565-11-3-12/ 27.02.2013г.


Относно:Решение за прекратяване наоткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за целите на организация и управление на проект № DIR 5113325-18-116  „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА

 
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 39, ал.1, т.5от Закона за обществените поръчки, с  Решение RD-565-11-3-11/ 26.02.2013г. и Уникален идентификационен номер на документа в АОП 9012416,Дирекция Национален парк „Рила“ прекратява откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за целите на организация и управление на проект № DIR 5113325-18-116  „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА.

 


Разходите за закупуване на документация за участие ще Ви бъдат възстановени в 14-дневен срок от публикуване на решението за прекратяване на процедурата, съгласно чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...