Зареждам...
Архив новини

Уведомление

28/02/2013


УВЕДОМЛЕНИЕ№ RD-565-11-3-12/ 27.02.2013г.


Относно:Решение за прекратяване наоткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за целите на организация и управление на проект № DIR 5113325-18-116  „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА

 
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 39, ал.1, т.5от Закона за обществените поръчки, с  Решение RD-565-11-3-11/ 26.02.2013г. и Уникален идентификационен номер на документа в АОП 9012416,Дирекция Национален парк „Рила“ прекратява откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за целите на организация и управление на проект № DIR 5113325-18-116  „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА.

 


Разходите за закупуване на документация за участие ще Ви бъдат възстановени в 14-дневен срок от публикуване на решението за прекратяване на процедурата, съгласно чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
Новини
Връчени бяха годишните награди за природозащита на името на Мими Праматарова
13/06/2019
На официална церемония в Министерството на околната среда и водите бяха връчени...
Дирекция „Национален парк Рила“ отбелязва 5 юни - Световния ден на околната среда с поредица от инициативи
31/05/2019
Честванията по повод Световния ден на околната среда – 5 юни, ще започнат на 3 юни в...
28 май – Ден на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“
28/05/2019
Денят на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“ с Ден...
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие
22/05/2019
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното...