Зареждам...
Архив новини

2-ри февруари - Световен ден на влажните зони: “Животът процъфтява във влажните зони”

31/01/2020

Световният ден навлажните зони се чества всяка година на 2-рифевруари. Темата за 2020 година

е „Влажни зони и биогично разнообразие“.

Влажните зони покриват сравнително малка площ от земната повърхност,в сравнение с другитеекосистеми. Въпреки това, екосистемите навлажнитезони са изключително богати на биологично разнообразие катомного видове растения и животни са напълно зависими от влажните зони - те не могат да оцелеят без тях. Всъщност крайбрежните влажни зони, като например естуарите, солените блата и езера, мангровитегори, кораловитерифове, са екосистемите с най-голямо разнообразие на растителни и животински видове, като това ги прави и едни от най-продуктивните екосистеми в света.  

Последните проучвания в глобален мащаб показват, че влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите, като 35 % са изчезнали от 70-те години насам, а 87 % са загубени от 1700-те.

Основните причини за загубата на влажни зони са:  • Отводняване и пресушаване за селско стопанство или строителство;


  • Замърсяване;


  • Прекомерна експлоатация на ресурси (напр. свръх риболов);


  • Инвазивни видове;


  • Климатични промени;


 

За отбелязването на Световния ден на влажните зони, тази година се насърчават следните дейности:  • Организирайте събитие за повишаване на осведомеността за значението на биоразнообразието на влажните зони;


  • Регистрирайте и споделете Вашето събитие на worldwetlandsday.org;


  • Посететеworldwetlandsday.orgза информационни материали;


  • Научете за типовете влажни зони във Вашата страна; 


На интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day 2020, можете да намерите допълнително информация, както и материали за ползване по време на кампанията (плакати, банери, лого, листовки за оцветяване и др.). Тези материали следва да бъдат разпечатани от Вас, в случай на ползване.

Галерия

Новини
28 май - Ден на парковете в България
28/05/2020
Традицията за отбелязване на Ден на парковете започваот 1909 г., когато в Швеция са...
ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“
01/05/2020
На основание Заповед № РД-01-248 от 01.05.2020 г. на Министъра на...
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО УДЪЛЖАВА СРОКОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019-2020 г.
24/04/2020
Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните...
Литературен конкурс на тема: На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда
24/04/2020
Национален доверителен екофонд  Дирекция „Национален парк Рила“ и...