Зареждам...
Архив новини

2 февруари 2013 година - Световен ден на влажните зони

12/02/2013


Дирекция „Национален парк Рила” се включи в тазгодишната кампания по отбелязването на Световния ден на влажните зони. С беседа, презентация и интерактивна игра с награди, учениците от школите по „Биология и здравно образование” и клуб „Приятели на Национален парк Рила” към Обединен детски комплекс Благоевград се запознаха с темата за влажните зони, защо трябва да ги опазваме, кои са 11-те влажни зони (рамсарски места) в България и потенциални нови такива, които могат да бъдат включени в Конвенцията за влажните зони.

 

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция. През 2013 г. темата на кампанията е „Влажни зони и управление на водите”. Световният ден на 2 февруари ще бъде отбелязан под надслов: „Влажните зони съхраняват водата”.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно Конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра”. В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.

В процес на приемане е нов актуален Национален план за опазване на влажните зони в страната за 10-годишен период (2013 – 2023 г.). Основната цел на плана е да осигури основа за планирането и изпълнението на дейностите по опазване и устойчиво управление на най-значимите влажни зони в страната. Също така в плана ще бъде включен и списък с влажни зони (около 20 на брой), отговарящи на изискванията на Рамсарската конвенция за влажни зони с международно значение, съгласно критериите на Конвенцията – потенциални Рамсарски места, които в периода на изпълнение на плана могат да се добавят в списъка на Конвенцията – Язовир Овчарица, Мандренско езеро, Седемте Рилски езера, Чокльово блато, Язовир Розов кладенец, Рибарници Орсоя, Комплекс Калимок, Остров Вардим, Крайбрежие Калиакра-Тюленово и др.


Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...