Зареждам...
Архив новини

ДЕЙНОСТИ

Дирекция „Национален парк Рила“официално открива рехабилитираните туристически пътеки по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“
Дирекция „Национален парк Рила“ приключи строителнo-рехабилитационните дейности по Дейност 4 „Възстановяване на ерозирали/увредени природни местообитания 91ВА - Мизийски гори от обикновена ела; 91СА - Рило-родопски и старопланински бялборови гори; 95АО – Гори от бяла и черна мура в Парковите участъци Белица и Якоруда - в района на туристическата пътека от м. Семково до м. Поленица и на съществуващите пътища от м. Поленица до м. Нехтеница - от КИП „Нехтеница“ до м. Джендем дере“ по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“.
Официалната церемония „Откриване на обекта“ ще се проведе на 05.11.2020 г. (четвъртък)от 11:30 часа в района на Контролно-информационен пункт „Нехтеница“, в началото на туристическата пътека, на територията на Национален парк „Рила“.
Участие в церемонията ще вземат представители на МОСВ, Красимир Андонов - Директор на Дирекция „Национален парк Рила“, д-р Стефан Кирилов - Ръководител на проекта, инж. Цветанка Ценова – Ръководител на екип ТП по проекта.
На събитието са поканени представители на държавната администрация, местната власт, неправителствени организации и медии.
 
Очакваме Ви!
За допълнителна информация:
Албена Колибарска
Служител „Информация и комуникации“
Дирекция „Национален парк Рила“
Тел.: 0889 63 66 16, Факс: 073 88 10 23

 

 

 

  

 


Идеен проект за рехабилитация / изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция – х. Рилски езера - Сухия чал - ез. Бъбрека, ез. Сълзата - ез. Бъбрека - ез. Близнака - Трилистник - ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) - ез. Долно - х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера :

 

1 Обща

Обща част

Чертежи обща част 

2.Геодезия


Геодезия, Трасиров план и ВП

Чертежи геодезия

3 Пътна


Пътна

Ведомости  Рилски езера_пътна

Чертежи пътна

4 Водни обекти


Схеми водни обекти

Чертежи водни обекти 

5 КСС

КСС

6 ВОД

ВОД

Чертежи ВОД

7 ПБЗ

ПБЗ

Чертежи ПБЗ

8 ПУСО

ПУСОСъгласувателни писма за рехабилитация/изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция – х. Рилски езера - Сухия чал - ез. Бъбрека, ез. Сълзата - ез. Бъбрека - ез. Близнака - Трилистник - ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) - ез. Долно - х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера.

Решение Експертен съвет за приемане на 
Идеен проект за рехабилитация / изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция – х. Рилски езера - Сухия чал - ез. Бъбрека, ез. Сълзата - ез. Бъбрека - ез. Близнака - Трилистник - ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) - ез. Долно - х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера


Дейности за подобряване на природозащитното състояние на вида 1371 Rupicapra rupicapra balcanica в природните й местообитания в защитена зона BG0000495 Рила, на територията на Национален парк „Рила“ 

 


Представяне Проект BG16M1OP002-3.007-002 “Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ II-ра фаза” пред Обществен консултативен съвет при Дирекция "Национален парк Рила". 

 
  

Дирекция „Национален парк Рила“ организира първа пресконференция по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“ - Програма

 

Галерия

Изпълнение по Дейност 4
Изпълнение по Дейност 4
Изпълнение по Дейност 1
Монтаж на фото капани 3
Монтаж на фото капани 3
Монтаж на фото капани 4
Монтаж на фото капани 5
Монтаж на фото капани 6
Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...