Зареждам...
Архив новини

Изпълнени дейности по Програмата ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020


Дирекция "Национален парк Рила" участва в партньорска среща по проект BIO2CARE в гръцкия град Ксанти


Българските партньори по проект BIO2CARE: Регионална инспекция по околна среда и водите - Благоевград, Дирекция „Национален парк Рила“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ - Благоевград и сдружение Пирински туристически форумвзеха участие във Втората среща на Комитета за управление на проекта, която се проведе от 29 до 31 октомври в град Ксанти, Гърция. Домакин на срещата беше Водещият партньор - Тракийски университет „Демокрит“; присъстваха и представители на останалите гръцки партньори: Община Нестос, Природонаучен музей Гуландрис/Гръцки център „Биотоп на влажните зони“, Национална конфедерация на хората с увреждания, клон Северна Гърция.
Срещата беше посветена на равносметка за изтеклата първа година от проекта (20.10.2017 – 19.10.2018), отчитане на извършените дейности, анализ на трудностите и предизвикателствата, и планиране на успешното приключване на текущия отчетен период до края на 2018 г., както и стартирането на следващия през януари 2019 г.
Отбелязан беше напредъкът по научните изследвания, свързани с разработването и прилагането на иновативни методологии и технологии за оценка на състоянието на околната среда и въздействието на антропогенното натоварване в двете проектни територии: Национален парк „Делта на река Нестос и езерата Вистонида-Исмарида“ в Гърция и Национален парк „Рила“ с фокус върху водосборния басейн на река Благоевградска Бистрица – България. До края на годината предстои излизането на резултатите от тестването на методологиите, а в началото на следващата година – от проучванията, свързани с оценка на симбиотичния потенциал и оценка на ползите от кръговата икономика върху околната среда.
Стартирани са дейностите, свързани с изграждане на малка посетителска инфраструктура за хора със специални нужди в района на НП „Рила“ и гръцката община Нестос, както и с разработването на специални мобилни приложения и софтуер, и прилагане на високо-технологични системи за мониторинг на антропогенните дейности и най-вече туризма в проектните територии. В ход е и разработването на система за сертифициране и промотиране на устойчиви дейности в същите тези територии.
Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-AГърция-България 2014 – 2020 г.
     
Новини
Дирекцията на Национален парк „Рила“ отбелязва Световния ден на водата
21/03/2019
Дирекцията на НП „Рила“ ще отбележи Световния ден на водата с разнообразни...
Обява за конкурс
11/03/2019
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“ – БЛАГОЕВГРАД на основание чл.10, ал.1 от...
В Благоевград представиха проекта „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“
21/02/2019
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе начална пресконференция по проект...
Отбелязваме 27 години от обявяването Национален парк „Рила“ за защитена територия
20/02/2019
Дирекцията на НП „Рила“ отбелязва 27-годишнината от обявяването на Национален...