Зареждам...
Архив новини

Открити процедури

Дейности по доставка на противопожарна техника за борба и превенция с горските пожари” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” I-ва фаза”

Дата: 14.08.2015
Възложител: Дирекция
Номер: 01331-2015-0009
Краен срок: 14.08.2015 16:18
Състояние: Възложена
Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”, финансиран по силата на Заповед №РД-565/13.07.2012г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Д „НП Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012г. на Управляващия орган на ОПОС 2007-2013 г. при МОСВ - Приоритетна ос 3 - „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”. Предмет на настоящата поръчка е доставка на противопожарна техника за борба и превенция с горските пожари, както следва: 1.Бензино – моторен трион за кастрене – 8 броя; 2. Носими УКВ радиостанции – 10 комплекта;3.Бензиномоторни помпи – 6 бр.; 4. Пожарникарска киркобрадва - 64 бр. Подробно описание на техниката- предмет на доставка по настоящата обществена поръчка се съдържа в техническите спецификации, съставляващи неразделна част от документацията за участие.

Документи

No ID на документа Тип на документа Дата
1. 682701 Решение 14.08.2015 00:00
2. 682704 Обявление 14.08.2015 00:00
3. 3 Документация 14.08.2015 00:00
4. 4 Образци 14.08.2015 00:00
5. 5 Разяснения 07.09.2015 00:00
6. 6 Разяснения 10.09.2015 00:00
7. 7 Протокол 1 05.10.2015 00:00
8. 8 Протокол 2 12.10.2015 00:00
9. 9 Съобщение 12.10.2015 00:00
10. 10 Протокол 3 16.10.2015 00:00
11. 11 Решение за избор на изпълнител 16.10.2015 00:00
12. 698053 Информация за сключен договор 18.11.2015 00:00
13. 13 Договор 18.11.2015 00:00
14. 14 Плащания по договора 04.12.2015 00:00
15. 15 Информация за изпълнен договор 15.01.2016 00:00
Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...