Зареждам...
Архив новини

Открити процедури

Дейности по доставка на противопожарна техника за борба и превенция с горските пожари” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” I-ва фаза”

Дата: 14.08.2015
Възложител: Дирекция
Номер: 01331-2015-0009
Краен срок: 14.08.2015 16:18
Състояние: Възложена
Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”, финансиран по силата на Заповед №РД-565/13.07.2012г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Д „НП Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012г. на Управляващия орган на ОПОС 2007-2013 г. при МОСВ - Приоритетна ос 3 - „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”. Предмет на настоящата поръчка е доставка на противопожарна техника за борба и превенция с горските пожари, както следва: 1.Бензино – моторен трион за кастрене – 8 броя; 2. Носими УКВ радиостанции – 10 комплекта;3.Бензиномоторни помпи – 6 бр.; 4. Пожарникарска киркобрадва - 64 бр. Подробно описание на техниката- предмет на доставка по настоящата обществена поръчка се съдържа в техническите спецификации, съставляващи неразделна част от документацията за участие.

Документи

No ID на документа Тип на документа Дата
1. 682701 Решение 14.08.2015 00:00
2. 682704 Обявление 14.08.2015 00:00
3. 3 Документация 14.08.2015 00:00
4. 4 Образци 14.08.2015 00:00
5. 5 Разяснения 07.09.2015 00:00
6. 6 Разяснения 10.09.2015 00:00
7. 7 Протокол 1 05.10.2015 00:00
8. 8 Протокол 2 12.10.2015 00:00
9. 9 Съобщение 12.10.2015 00:00
10. 10 Протокол 3 16.10.2015 00:00
11. 11 Решение за избор на изпълнител 16.10.2015 00:00
12. 698053 Информация за сключен договор 18.11.2015 00:00
13. 13 Договор 18.11.2015 00:00
14. 14 Плащания по договора 04.12.2015 00:00
15. 15 Информация за изпълнен договор 15.01.2016 00:00
Новини
2-ри февруари - Световен ден на влажните зони: “Животът процъфтява във влажните зони”
31/01/2020
Световният ден навлажните зони се чества всяка година на 2-рифевруари. Темата за 2020...
60 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.
27/01/2020
60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в...
Наближава крайният срок за участие в конкурса „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“
07/11/2019
Дирекция „Национален парк „Рила“ в партньорство с Националния дворец на...
17 паркови рейнджъри се включиха в гасенето на пожара в Национален парк „Рила”
27/10/2019
17 рейнджъри от Дирекция „Национален парк Рила” се включиха в гасенето и...