Зареждам...
Архив новини

Процедури по ЗОП

Доставка на оборудване за защита от бракониери (с-ма за регистриране на изстрели, GPS, ГИС, PCs) по проект

Дата: 26.06.2019
Възложител: Директор на Дирекция Национален парк Рила
Номер: 01331-2019-0004
Краен срок: 12.08.2019 17:30
Състояние: Възложена

Доставка на оборудване за защита от бракониери (с-ма за регистриране
на изстрели, GPS, ГИС, PCs) по проект "Устойчиво управление на
Национален парк "Рила" II-ра фаза", финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г.  

Документи

No ID на документа Тип на документа Дата
1. 918595 Решение за откриване на процедура 01.07.2019 11:29
2. 918598 Обявление за поръчка 01.07.2019 11:30
3. 3 Документация 01.07.2019 11:31
4. 4 Техническа спецификация 01.07.2019 11:33
5. 5 Методика за оценка 01.07.2019 11:35
6. 6 Проект на договор 01.07.2019 11:37
7. 7 Образци 01.07.2019 11:39
8. 8 ЕЕДОП 01.07.2019 11:40
9. 9 Съобщение за датата на отваряне на ценовите предложения 26.08.2019 16:45
10. 10 Протокол № 1 от работата на комисията 04.09.2019 15:22
11. 11 Протокол № 2 04.09.2019 15:23
12. 12 Доклад на комисията 04.09.2019 15:23
13. 13 Решение за избор на изпълнител 04.09.2019 15:24
14. 937657 Обявление за възложена поръчка 11.10.2019 12:03
15. 15 Договор № УУНПРII-10 11.10.2019 15:00
16. 16 Приложение 1 към Договор 11.10.2019 15:01
17. 16 Приложения 2 - 4 към Договор 11.10.2019 15:03
Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...