Зареждам...
Архив новини

Процедури по ЗОП

Доставка на оборудване за почистване на езерата, доставка на система за наблюдение нивото на еутрофикация в езерата по проект:

Дата: 16.04.2020
Възложител: Директор на Дирекция Национален парк Рила
Номер: 01331-2020-0003
Краен срок: 14.05.2020 17:30
Състояние: Затворена
"Доставка на оборудване за почистване на езерата, доставка на система за наблюдение нивото на еутрофикация в езерата по проект: "Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза", финансиран по ОПОС 2014 – 2020 г.” в четири обособени позиции"
Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...