Зареждам...
Архив новини

Процедури по ЗОП

Доставка на противопожарно оборудване по проект: „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” II-ра фаза”, финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г., в четири обособени позиции

Дата: 13.06.2019
Възложител: Директор на Дирекция Национален парк Рила
Номер: 01331-2019-0002
Краен срок: 13.08.2019 17:30
Състояние: Възложена

Документи

No ID на документа Тип на документа Дата
1. 1 Становище за осъществен предварителен контрол 14.06.2019 09:51
2. 916441 Решение за откриване на процедура 17.06.2019 11:22
3. 916443 Обавление за поръчка 17.06.2019 11:23
4. 4 Документация 18.06.2019 10:54
5. 5 Техническа спецификация по Обособена позиция № 1 18.06.2019 10:55
6. 6 Техническа спецификация по Обособена позиция № 2 18.06.2019 10:55
7. 7 Техническа спецификация по Обособена позиция № 3 18.06.2019 10:55
8. 8 Техническа спецификация по Обособена позиция № 4 18.06.2019 10:55
9. 9 Методика за оценак по ОП № 1 18.06.2019 10:58
10. 10 Методика за оценка по ОП № 2 18.06.2019 10:58
11. 11 Методика за оценка по ОП № 3 18.06.2019 10:58
12. 12 Проект на договор по ОП № 1 18.06.2019 11:00
13. 13 Проект на договор по ОП № 2 18.06.2019 11:02
14. 14 Проект на договор по ОП № 3 18.06.2019 11:03
15. 15 Проект на договор по ОП № 4 18.06.2019 11:03
16. 16 Образци 18.06.2019 11:03
17. 17 ЕЕДОП 18.06.2019 11:06
18. 18 Становище за осъществен контрол по чл. 232, ал. 3, т. 2 от ЗОП 28.06.2019 10:29
19. 919350 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 01.07.2019 12:09
20. 20 Променена техническа спецификация по Обособена позиция №2 03.07.2019 14:29
21. 21 Променен образец на техническо предложение-Образец № 3б 03.07.2019 14:30
22. 22 Разяснения по условията на процедурата 12.07.2019 10:31
23. 23 Протокол № 1 от работата на комисията 12.09.2019 15:39
24. 24 Съобщение за датата на отваряне на ценовите предложения 10.02.2020 11:59
25. 25 Покана по чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП 11.02.2020 15:03
26. 26 Протокол № 2 20.02.2020 17:06
27. 27 Протокол № 3 20.02.2020 17:10
28. 28 Протокол № 4 20.02.2020 17:17
29. 29 Доклад от комисията 20.02.2020 17:19
30. 30 Решение за избор на изпълнител 20.02.2020 17:25
31. 31 Съобщение 04.03.2020 11:12
32. 966014 Обявление за резултати от възлагане на обществената поръчка по ОП 2 и 3 23.03.2020 12:27
33. 967680 Обявление за възложена поръчка за ОП 1 и ОП 4 27.03.2020 11:22
34. 34 Договор с приложения по Обособена позиция № 1 27.03.2020 11:24
35. 35 Договор с приложения по Обособена позиция № 4 27.03.2020 11:26
Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...