Зареждам...
Архив новини

Процедури по ЗОП

Доставка на противопожарно оборудване по проект: „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” II-ра фаза”, финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г., в четири обособени позиции

Дата: 13.06.2019
Възложител: Директор на Дирекция Национален парк Рила
Номер: 01331-2019-0002
Краен срок: 13.08.2019 17:30
Състояние: Затворена

Документи

No ID на документа Тип на документа Дата
1. 1 Становище за осъществен предварителен контрол 14.06.2019 09:51
2. 916441 Решение за откриване на процедура 17.06.2019 11:22
3. 916443 Обавление за поръчка 17.06.2019 11:23
4. 4 Документация 18.06.2019 10:54
5. 5 Техническа спецификация по Обособена позиция № 1 18.06.2019 10:55
6. 6 Техническа спецификация по Обособена позиция № 2 18.06.2019 10:55
7. 7 Техническа спецификация по Обособена позиция № 3 18.06.2019 10:55
8. 8 Техническа спецификация по Обособена позиция № 4 18.06.2019 10:55
9. 9 Методика за оценак по ОП № 1 18.06.2019 10:58
10. 10 Методика за оценка по ОП № 2 18.06.2019 10:58
11. 11 Методика за оценка по ОП № 3 18.06.2019 10:58
12. 12 Проект на договор по ОП № 1 18.06.2019 11:00
13. 13 Проект на договор по ОП № 2 18.06.2019 11:02
14. 14 Проект на договор по ОП № 3 18.06.2019 11:03
15. 15 Проект на договор по ОП № 4 18.06.2019 11:03
16. 16 Образци 18.06.2019 11:03
17. 17 ЕЕДОП 18.06.2019 11:06
18. 18 Становище за осъществен контрол по чл. 232, ал. 3, т. 2 от ЗОП 28.06.2019 10:29
19. 919350 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 01.07.2019 12:09
20. 20 Променена техническа спецификация по Обособена позиция №2 03.07.2019 14:29
21. 21 Променен образец на техническо предложение-Образец № 3б 03.07.2019 14:30
22. 22 Разяснения по условията на процедурата 12.07.2019 10:31
23. 23 Протокол № 1 от работата на комисията 12.09.2019 15:39
Новини
Започнаха строително-рехабилитационните дейности по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“
04/09/2019
Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков и директорът на...
Стартират строително-рехабилитационните дейности по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза
28/08/2019
С церемония „Първа копка“ и водосвет Дирекция “Национален парк Рила“...
Връчени бяха годишните награди за природозащита на името на Мими Праматарова
13/06/2019
На официална церемония в Министерството на околната среда и водите бяха връчени...
Дирекция „Национален парк Рила“ отбелязва 5 юни - Световния ден на околната среда с поредица от инициативи
31/05/2019
Честванията по повод Световния ден на околната среда – 5 юни, ще започнат на 3 юни в...