Зареждам...
Архив новини

Процедури по ЗОП

Доставки на оборудване по проект „Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза", финансиран по ОПОС 2014-2020 г.", с четири обособени позиции

Дата: 21.05.2019
Възложител: Директор на Дирекция Национален парк Рила
Номер: 01331-2019-0001
Краен срок: 15.07.2019 17:30
Състояние: Отворена
Доставки на оборудване по проект „Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза”, финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г.”, с четири обособени позиции

Документи

No ID на документа Тип на документа Дата
1. 912653 Решение за откриване на процедура 27.05.2019 15:14
2. 912654 Обявление за поръчка 27.05.2019 15:15
3. 3 Документация 27.05.2019 15:17
4. 4 Технически спецификации по Обособена позиция № 1 27.05.2019 15:18
5. 5 Технически спецификации по Обособена позиция № 2 27.05.2019 15:19
6. 6 Технически спецификации по Обособена позиция № 3 27.05.2019 15:20
7. 7 Технически спецификации по Обособена позиция № 4 27.05.2019 15:22
8. 8 Методика за оценка по ОП № 1 27.05.2019 15:23
9. 9 Методика за оценка по ОП № 2 27.05.2019 15:23
10. 10 Методика за оценка по ОП № 4 27.05.2019 15:23
11. 11 Проект на договор по ОП 1 27.05.2019 15:25
12. 12 Проект на договор по ОП 2 27.05.2019 15:25
13. 13 Проект на договор по ОП 3 27.05.2019 15:27
14. 14 Проект на договор по ОП 4 27.05.2019 15:28
15. 15 Образци 27.05.2019 15:29
16. 16 ЕЕДОП 27.05.2019 15:29
17. 915291 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 10.06.2019 16:51
18. 18 Разяснение по условията на процедурата 10.06.2019 16:52
19. 19 Променени Технически спецификации по Обособена позиция № 1 10.06.2019 16:53
Новини
Връчени бяха годишните награди за природозащита на името на Мими Праматарова
13/06/2019
На официална церемония в Министерството на околната среда и водите бяха връчени...
Дирекция „Национален парк Рила“ отбелязва 5 юни - Световния ден на околната среда с поредица от инициативи
31/05/2019
Честванията по повод Световния ден на околната среда – 5 юни, ще започнат на 3 юни в...
28 май – Ден на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“
28/05/2019
Денят на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“ с Ден...
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие
22/05/2019
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното...