Зареждам...
Архив новини

Процедури по ЗОП

Избор на външна техническа помощ за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки и управление на проект: Устойчиво управление на Национален парк

Дата: 09.07.2018
Възложител: Директор на Дирекция Национален парк Рила
Номер: 01331-2018-0001
Краен срок: 17.08.2018 17:30
Състояние: Възложена

Документи

No ID на документа Тип на документа Дата
1. 856065 Решение за откриване на процедура 09.07.2018 14:47
2. 856065 Решение за откриване на процедура 09.07.2018 14:47
3. 856071 Обявление за поръчка 09.07.2018 14:47
4. 856071 Обявление за поръчка 09.07.2018 14:47
5. 5 Документация 10.07.2018 11:19
6. 6 Техническа спецификация 10.07.2018 11:19
7. 7 Методика за оценка 10.07.2018 11:19
8. 8 ЕЕДОП и Образци 10.07.2018 11:19
9. 9 Разяснения по условията на процедурата 01.08.2018 11:39
10. 10 Разяснения 2 по условията на процедурата 09.08.2018 16:34
11. 11 Протокол № 1 от работата на комисията 27.08.2018 17:23
12. 12 Съобщение за дата на отваряне на ценови предложения 28.08.2018 16:46
13. 13 Протокол № 2 от работата на комисията 03.09.2018 16:11
14. 14 Протокол № 3 от работата на комисията 03.09.2018 16:11
15. 15 Доклад на комисията 03.09.2018 16:11
16. 16 Решение за избор на изпълнител 03.09.2018 16:11
17. 17 Обявление за възложена поръчка 08.10.2018 16:05
18. 18 Договор с приложения 08.10.2018 16:05
Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...