Зареждам...
Архив новини

Процедури по ЗОП

Избор на изпълнител за заснемане с GPS на нарушени територии, лесопатологично обследване, картиране и създаване на ГИС по проект: „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” II-ра фаза”, финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г., с две обособени позиции

Дата: 05.11.2018
Възложител: Директор на Дирекция Национален парк Рила
Номер: 01331-2018-0002
Краен срок: 03.12.2018 17:30
Състояние: Възложена
"Избор на изпълнител за заснемане с GPS на нарушени територии, лесопатологично обследване, картиране и създаване на ГИС по проект: "Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза", финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г., с две обособени позиции"

Документи

No ID на документа Тип на документа Дата
1. 876517 Решение за откриване на процедура 05.11.2018 11:21
2. 876518 Обявление за поръчка 05.11.2018 11:21
3. 3 Документация 05.11.2018 11:21
4. 4 Технически спецификации 05.11.2018 11:21
5. 5 Методика за оценка 05.11.2018 11:21
6. 6 Проект на договор 05.11.2018 11:22
7. 7 Образци 05.11.2018 11:22
8. 877632 Решение за одобряване на обявлениеза изменение или допълнителна информация 09.11.2018 16:42
9. 9 Разяснения по условията на процедурата 28.11.2018 14:40
10. 10 Протокол № 1 от работата на комисията 09.01.2019 16:44
11. 11 Съобщение за датата на отваряне на ценовите предложения 12.02.2019 17:25
12. 12 Протокол № 2 19.02.2019 15:56
13. 13 Протокол № 3 19.02.2019 15:56
14. 14 Протокол № 4 19.02.2019 15:58
15. 15 Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 19.02.2019 15:58
16. 16 Решение за избор на изпълнител 19.02.2019 15:59
17. 903159 Обявление за възложена поръчка 25.03.2019 15:30
18. 18 Договор с приложения по Обособена позиция № 1 25.03.2019 15:32
19. 19 Договор по Обособена позиция № 2 25.03.2019 16:32
20. 20 Приложения към сключен договор по ОП № 2 25.03.2019 16:35
Новини
Изплатени са санкции за нарушения при заснемане на филм в района на Мусала
23/04/2019
Във връзка с констатирани нарушения при заснемане на епизод на филм под заглавие...
ДНП „Рила“ отбеляза Световния ден на Земята с поредица от инициативи
18/04/2019
Дирекция „Национален парк Рила“ отбеляза Световния ден на Земята под мотото...
Дирекция "Национален парк Рила“ отбеляза Mеждународния ден на птиците
01/04/2019
Дирекцията на НП „Рила“и Клуб „Ние и природата“към Второ основно...
Дирекцията на Национален парк „Рила“ отбелязва Световния ден на водата
21/03/2019
Дирекцията на НП „Рила“ ще отбележи Световния ден на водата с разнообразни...