Зареждам...
Архив новини

Процедури по ЗОП

Избор на изпълнител за извършване на строителство/инженеринг по Проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” II-ра фаза”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, в три обособени позици

Дата: 09.11.2018
Възложител: Директор на Дирекция Национален парк Рила
Номер: 01331-2018-0003
Краен срок: 20.12.2018 17:30
Състояние: Затворена
Избор на изпълнител за извършване на строителство/инженеринг по Проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” II-ра фаза”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, в три обособени позиции 1. Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на туристическа пътека в участък от х. „Скакавица“ до х. „Ловна“; 2. Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация на туристическа пътека и съществуващ път в ПУ Белица и ПУ Якоруда – пътека от м. Семково (границата на защитената зона) до м. Поленица; пътят от м. Поленица до м. Нехтеница; пътят от КИП „Нехтеница“ до м. Джендем дере“; 3. Обособена позиция №3: „Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация/изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция - х. Рилски езера – Сухия чал – ез. Бъбрека, ез. Сълзата – ез. Бъбрека – ез. Близнака - Трилистник – ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) – ез. Долно – х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера

Документи

No ID на документа Тип на документа Дата
1. 877694 Решение за откриване на процедура 12.11.2018 11:33
2. 877696 Обявление за поръчка 12.11.2018 11:33
3. 3 Указания 14.11.2018 00:00
4. 4 Технически спецификации - Обособена позизия № 1 14.11.2018 14:15
5. 5 Технически спецификации - Обособена позиция № 2 14.11.2018 14:15
6. 6 Технически спецификации - Обособена позиция № 3 14.11.2018 14:15
7. 7 Методика за оценка 14.11.2018 14:15
8. 8 Проект на договор - ОП № 1 14.11.2018 14:15
9. 9 Проект на договор - ОП № 2 14.11.2018 14:15
10. 10 Проект на договор - ОП № 3 14.11.2018 14:16
11. 11 Образци 14.11.2018 14:16
12. 12 ЕЕДОП 14.11.2018 14:16
13. 13 Разяснения по условията на процедурата 13.12.2018 14:36
14. 14 Протокол № 1 от работата на Комисията 27.12.2018 16:37
15. 15 Съобщение за датата на отваряне на ценовите предложения 10.01.2019 16:07
16. 16 Протокол № 2 от работата на комисията 17.01.2019 15:07
17. 17 Протокол № 3 от работата на комисията 17.01.2019 15:08
18. 18 Протокол № 4 от работата на комисията 17.01.2019 15:10
19. 19 Доклад на комисията 17.01.2019 15:12
20. 20 Решение за избор на изпълнител 17.01.2019 15:15
21. 895659 Информация при производство по обжалване 20.02.2019 09:28
Новини
Дирекцията на Национален парк „Рила“ отбелязва Световния ден на водата
21/03/2019
Дирекцията на НП „Рила“ ще отбележи Световния ден на водата с разнообразни...
Обява за конкурс
11/03/2019
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“ – БЛАГОЕВГРАД на основание чл.10, ал.1 от...
В Благоевград представиха проекта „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“
21/02/2019
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе начална пресконференция по проект...
Отбелязваме 27 години от обявяването Национален парк „Рила“ за защитена територия
20/02/2019
Дирекцията на НП „Рила“ отбелязва 27-годишнината от обявяването на Национален...