Зареждам...
Архив новини

Процедури по ЗОП

Избор на изпълнител за извършване на строителство/инженеринг по Проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” II-ра фаза”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, в три обособени позици

Дата: 09.11.2018
Възложител: Директор на Дирекция Национален парк Рила
Номер: 01331-2018-0003
Краен срок: 20.12.2018 17:30
Състояние: Възложена
Избор на изпълнител за извършване на строителство/инженеринг по Проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” II-ра фаза”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, в три обособени позиции 1. Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на туристическа пътека в участък от х. „Скакавица“ до х. „Ловна“; 2. Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация на туристическа пътека и съществуващ път в ПУ Белица и ПУ Якоруда – пътека от м. Семково (границата на защитената зона) до м. Поленица; пътят от м. Поленица до м. Нехтеница; пътят от КИП „Нехтеница“ до м. Джендем дере“; 3. Обособена позиция №3: „Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация/изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция - х. Рилски езера – Сухия чал – ез. Бъбрека, ез. Сълзата – ез. Бъбрека – ез. Близнака - Трилистник – ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) – ез. Долно – х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера

Документи

No ID на документа Тип на документа Дата
1. 877694 Решение за откриване на процедура 12.11.2018 11:33
2. 877696 Обявление за поръчка 12.11.2018 11:33
3. 3 Указания 14.11.2018 12:00
4. 4 Технически спецификации - Обособена позизия № 1 14.11.2018 14:15
5. 5 Технически спецификации - Обособена позиция № 2 14.11.2018 14:15
6. 6 Технически спецификации - Обособена позиция № 3 14.11.2018 14:15
7. 7 Методика за оценка 14.11.2018 14:15
8. 8 Проект на договор - ОП № 1 14.11.2018 14:15
9. 9 Проект на договор - ОП № 2 14.11.2018 14:15
10. 10 Проект на договор - ОП № 3 14.11.2018 14:16
11. 11 Образци 14.11.2018 14:16
12. 12 ЕЕДОП 14.11.2018 14:16
13. 13 Разяснения по условията на процедурата 13.12.2018 14:36
14. 14 Протокол № 1 от работата на Комисията 27.12.2018 16:37
15. 15 Съобщение за датата на отваряне на ценовите предложения 10.01.2019 16:07
16. 16 Протокол № 2 от работата на комисията 17.01.2019 15:07
17. 17 Протокол № 3 от работата на комисията 17.01.2019 15:08
18. 18 Протокол № 4 от работата на комисията 17.01.2019 15:10
19. 19 Доклад на комисията 17.01.2019 15:12
20. 20 Решение за избор на изпълнител 17.01.2019 15:15
21. 895659 Информация при производство по обжалване 20.02.2019 09:28
22. 22 Протокол № 5 от работата на комисията 17.04.2019 14:40
23. 23 Протокол № 6 от работата на комисията 17.04.2019 14:42
24. 24 Доклад от дейността на комисията 17.04.2019 14:45
25. 25 Решение № РД-УУНПРII-11-16 за избор на изпълнител 17.04.2019 14:47
26. 909573 Обявление за въложена поръчка по ОП 1 03.05.2019 17:25
27. 27 Договор по Обособена позиция № 1 03.05.2019 17:28
28. 28 Приложение № 1 към договор № УУНПРII-07 03.05.2019 17:28
29. 29 Приложение № 2 към Договор № УУНПРII-07 03.05.2019 17:29
30. 30 Приложение № 2 към Договор № УУНПРII-07 03.05.2019 17:30
31. 31 Приложение № 3 към Договор № УУНПРII-07 03.05.2019 17:30
32. 911003 Обявление за възложена поръчка по ОП 2 и ОП 3 15.05.2019 12:05
33. 33 Договор №УУНПР-08 по ОП 2 15.05.2019 12:07
34. 34 Приложение № 1 към договор 08 15.05.2019 12:10
35. 35 Приложение № 2 към договор 08 15.05.2019 15:30
36. 36 Приложение № 2 към договор 08 15.05.2019 15:31
37. 37 Приложение № 2 към договор 08 15.05.2019 15:35
38. 38 Приложение № 3 към договор 08 15.05.2019 15:39
39. 39 Договор № УУНПРII-09 по ОП 3 15.05.2019 15:53
40. 40 Приложение № 2 към договор 09 15.05.2019 16:11
41. 41 Приложение № 2 към договор 09 15.05.2019 16:30
42. 42 Приложение № 2 към договор 09 15.05.2019 16:31
43. 43 Приложение № 3 към договор 09 15.05.2019 16:32
44. 44 Приложение № 1 към договор 09 15.05.2019 16:40
Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...