Зареждам...
Архив новини

Процедури по ЗОП

Избор на изпълнител за „Намаляване на степента на еутрофикация чрез прочистване на езерните дъна по проект

Дата: 12.06.2020
Възложител: Директор на Дирекция Национален парк Рила
Номер: 01331-2020-0006
Краен срок: 22.07.2020 17:30
Състояние: Отворена
Избор на изпълнител за „Намаляване на степента на еутрофикация чрез прочистване на езерните дъна по проект "Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза", финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г."

Документи

No ID на документа Тип на документа Дата
1. 983537 Решение за откриване на процедура 15.06.2020 11:24
2. 983554 Обявление за поръчка 15.06.2020 11:24
3. 3 Документация 17.06.2020 10:51
4. 4 Технически спецификации 17.06.2020 10:51
5. 5 Методика за оценка 17.06.2020 10:53
6. 6 Проект на договор 17.06.2020 10:53
7. 7 Образци 17.06.2020 10:54
8. 8 ЕЕДОП 17.06.2020 11:07
Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...